ALEF novým partnerem CompTIA a ISECOM

Andrea Konopásková

Team Leader, Training

andrea.konopaskova@alef.com

ALEF se stal novým partnerem společností CompTIA a ISECOM. 

Stali jsme se CompTIA Authorized Partnerem a nově do nabídky přidáváme školení zaměřená na bezpečnost a zakončená odpovídající certifikační zkouškou. Aktuálně nabízíme CompTIA Security+, v dohledné době doplníme i CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CSA+) a CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP).

CompTIA (Computing Technology Industry Association) je nezisková organizace se sídlem v USA, která poskytuje množství prestižních certifikací v různých oblastech IT. 


Mimo jiné se také můžeme pochlubit partnerstvím se společností ISECOM. Na tomto základě začínáme nabízet dvě školení vedoucí k získání odpovídajících certifikací - jde o OSSTMM Professional Security Analyst (OPSA) a OSSTMM Professional Security Tester (OPST).

ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) je neziskovou organizací zaměřenou na výzkum v oblasti informační bezpečnosti. Známá je především tím, že stojí za metodikou OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), která je celosvětově užívána v rámci bezpečnostního a penetračního testování. Poskytuje, resp. garantuje několik certifikací zaměřených na různé oblasti bezpečnosti, včetně testování a analýzy.