Bezdrátové LAN sítě a analytiky

Bezdrátové sítě stavíme prakticky od jejich vzniku primárně na základě technologií Cisco Aironet a Cisco Meraki. Máme zkušenosti s bezdrátovým pokrytím i ve velmi komplikovaných prostorech či náročných provozech. Zvládneme pokrýt také oblasti s velmi vysokou hustotou uživatelů.

Čím se lišíme od konkurence?

Zejména komplexita služeb. Vše začíná precizní analýzou, proměřením prostor a přípravou plánu rozvoje sítě. Jen tak lze totiž zajistit, aby bez zbytečných dodatečných nákladů síť odpovídala i vašim budoucím potřebám. Po implementaci přichází na řadu samotná konfigurace a odhalování externích rušivých prvků, případně jiných slabých míst, včetně jejich eliminace.

Čím dál více se soustředíme také na nástavbové funkce bezdrátových sítí. Na míru vyvineme aplikace, které využívají jejich pokročilých funkcí a zprostředkují z obchodního pohledu velmi cenné informace, nebo poskytnou uživatelům WiFi nové užitečné služby.

Nástavbové služby pro rozšíření bezdrátové sítě Cisco o další funkce

 • Lokalizační služby v podobě získávání polohy klientu a rušivých prvku v síti.
 • Analytické služby umožňující zjistit chování uživatelů v síti a využít získaná data např. pro marketingové účely.
 • Vlastní mobilní aplikace využívající všechny lokalizační a analytické funkce produktu CMX.

Typické použití: lokalizace klientu a ostatních zařízeních v síti, interakce s uživatelem na základě jeho polohy, analýza chování uživatelů v síti.

Lokalizační služby nad WiFi síti

ANALYTIKY

 • Získávání polohy klientů a rušivých prvků v sítí
 • Pochopení chování uživatelů uvnitř budovy
 • Analýza chování uživatelů v síti
 • Testování prostorového rozmístění a kampaní

CESTY ZÁKAZNÍKA

 • Zvýšení spokojenosti uživatele při pohybu v prostoru
 • Nástroje pro budování loajality
 • Podpora vícekanálového prodeje (kombinace fyzických a elektronických nákupů)


AUTOMATIZACE PROVOZU

 • Řídící středisko operací assetů, tagů a dalších senzorů
 • Automatizovaný workflow
 • Řízení provozu budovy na základě chování uživatelů

Mobilní aplikace nad WiFi síti

Mobilní aplikace ušitá na míru zákazníkovi využívající všech schopností implementované bezdrátové sítě Cisco. Na obrazovku mobilního zařízení přináší lokalizační služby či služby spojené s konkrétním typem nasazení.

Typické použití: hotely, letiště, kongresová a obchodní centra, restaurace, veřejné prostory atd.

Co o WiFi říká specialista Kamil Štus?

„WiFi musí fungovat tak, aby si ji uživatelé ani neuvědomovali, bezstarostně. V tu chvíli je už jen krůček k tomu, aby plnila nejen svou základní funkci bezdrátového připojení, ale aby se stala například nástrojem pro zlepšení interakce se zákazníkem.“

Kamil Štus