Business Development Manager - IT Security

Náplň práce:

 • Rozvoj prodeje a distribuce v oblasti IT security a s tím spojených služeb v ČR 
 • Aktivní hledání nových příležitostí 
 • Koordinace s technickým a obchodním oddělením 
 • Osvěta trhu i interních kolegů včetně vzdělávání 
 • Přímá podpora obchodníků v pre-sales fázi 
 • Marketing - roadshow, demo prezentace, generování leadů, PR aktivity 
 • Komunikace a koordinace s dodavateli/výrobci 
 • Řízení marketingových aktivit a fondů

Očekáváme:

 • proaktivita, obchodní agresivita, touha vítězit 
 • schopnost učit se nové věci 
 • zkušenosti s prodejem řešení v oblasti IT, oblast IT security velkou výhodou 
 • profesionální schopnosti ve všech fázích obchodního případu 
 • schopnost pracovat samostatně a se stálým nasazením, dovést věci do realizovatelného stavu 
 • plynulá znalost anglického jazyka a prezentační dovednosti

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • Alef Distribution, s.r.o..
 • Alnair, a.s.
 • Alef Nula, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.