Financial controller

Náplň práce:

 • Zpracování pravidelných reportů a příprava ad hoc analýz definovaných vedením společnosti, kontrola správnosti reportovaných výsledků.
 • Kontrola ziskovosti objednávek / projektů, kontrola nákladů.
 • Vytváření a implementace reportingových nástrojů a controllingových procesů v rámci skupiny ALEF, a zavedení těchto postupů ve všech společnostech skupiny.
 • Analýzy a zpracování podkladů pro finanční řízení společnosti (pro plánování, náklady, výnosy, rozpočty, apod.).
 • Podpora finančního řízení a řízení rizik skupiny a kontrola v oblasti:
  o Cash Flow management
  o Kontrola pohledávek
  o Customer Credit Check
  o Hedging.
 • Spolupráce při nastavování, implementaci finančních procesů, směrnic a metodik.
 • Spolupráce s účtárnou (při přípravě podkladů k účtování, závěrkách, auditech, apod.).
 • Spolupráce na ročních uzávěrkách a přípravě auditu; konsolidace účetních výkazů.
 • Účast na projektech typu Business Inteligence.
 • Vzdělávání se v oblasti potřebné pro výkon své činnosti.
 • Plnění dalších úkolů dle instrukcí přímého nadřízeného a potřeb společnosti.

Očekáváme:

 • VŠ/SŠ ekonomického směru (vhodné i pro absolventa).
 • Základní znalost účetnictví.
 • Znalost anglického jazyka alespoň na střední úrovni (písemná i mluvená forma).
 • Znalost MS Dynamics Navision výhodou.
 • Výborná znalost práce s PC – MS Excel, SQL a VBA. Access a PowerPoint výhodou.
 • Předchozí praxe na pozici v oblasti controllingu/reportingu výhodou.
 • Předpoklady pro práci s čísly a reportovacími systémy.
 • Přesnost, pečlivost, důslednost, samostatnost.
 • Předpoklady pro týmovou spolupráci, respekt pro schopnosti a potenciál kolegů na všech úrovních.
 • Loajalita k firmě.

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • Alef Distribution, s.r.o..
 • Alnair, a.s.
 • Alef Nula, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.