Key Account Manager - ENT/Public

Náplň práce:

 • Odpovědnost za naplnění obchodního potenciálu vybraných klientů a za rozvoj obchodních vztahů ve prospěch zaměstnavatele.
 • Pochopit potřeby klíčových zákazníků společnosti a na jejich základě řídit obchodní vztah, součinnost s Team Leaderem a Obchodním ředitelem.
 • Vyhledat nové příležitosti, nové postupy, včetně nových a alternativních systémových přístupů s cílem realizovat naplnění obchodního potenciálu vybraných klientů.
 • Připravovat nabídky, vést obchodní jednání s klienty, připravovat návrhy smluv vedoucí k uzavření obchodních případů a jejich realizaci.

Očekáváme:

 • Profesionální schopnosti ve všech fázích obchodního případu
 • Zkušenosti s řízením obchodních případů v oblasti informačních technologií.
 • Prokazatelné výborné obchodní výsledky.
 • Schopnost pracovat samostatně a se stálým nasazením, dovést věci do realizovatelného stavu
 • Vysoká míra osobní odvahy a motivace uspět
 • Vysokoškolské vzdělání, technického směru výhodou
 • Pracovní znalost angličtiny

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.