Security Business Development Manager

Náplň práce

 • Rozvoj prodeje a distribuce v oblasti IT security a s tím spojených služeb v ČR
 • Produktový management, specifikace produktů a služeb, případové studie, vývoj produktu, cenotvorba
 • Aktivní hledání nových příležitostí
 • Koordinace s technickým a obchodním oddělením
 • Osvěta trhu i interních kolegů včetně vzdělávání
 • Přímá podpora obchodníků v pre-sales fázi
 • Marketing - Roadshow, demo prezentace, generování leadů, PR aktivity
 • Komunikace a koordinace s dodavateli/výrobci

Očekáváme

 • Zkušenost s identifikací obchodních příležitostí, jejich rozvojem a úspěšným uzavřením (budeme požadovat reference)
 • Schopnost samostatné práce i kooperace v týmu
 • Schopnost řízení činností v presales fázi, včetně řízení komunikace a výkonu týmu spolupracujícího na obchodní příležitosti
 • Schopnost obsáhnout technická témata potřebná pro business development
 • Schopnost navazování vztahů s klientem a zajišťování vysoké úrovně pozitivního subjektivního hodnocení naší společnosti
 • Plná znalost v zákaznickém segmentu ČR bez ohledu na sektory veřejného a soukromého obchodu
 • Plná znalost business principů bez ohledu na sektory veřejného a soukromého obchodu
 • Zkušenost s prodejem služeb
 • Schopnost vedení emočně vypjatých vyjednávání
 • Zkušenost business development v nějaké oblasti
 • Schopnost systematického reportování obchodních příležitostí
 • Prezentační dovednosti
 • Samostatná, profesionální obchodní osobnost
 • Minimálně komunikativní znalost angličtiny
 • Řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme

 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci na projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost realizace vlastních podnětů
 • časovou flexibilitu
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.