System engineer - Network Operations

Náplň práce:

 • Testování, příprava síťových produktů, spolupráce na kompletaci dodávek s logistickým oddělením.
 • Poprodejní podpora zákazníků - řešení technických problémů v rámci ServiceDesku, servisní zásahy, instalace a implementace síťových zařízení u zákazníka.
 • Příprava laboratorních úloh pro školení. Správa Cisco majetku společnosti.
 • Pochopení potřeb zákazníků a na jejich základě zajištění technické spolupráce s obchodním oddělením, součinnost s team leaderem Network Opertions.
 • Spolupráce na zlepšování kvality služby zákazníkovi.
 • Výpomoc s IT společnosti.
 • V pravidelných obdobích vykonávání práce operátora Network Operations Center v servisní pohotovosti (z domova)

Výhledově po zapracování

 • Presales engineer – výpomoc obchodu při sjednávání nových obchodních případů v oblasti managed services
 • Dedikovaný technik pro vybrané VIP zákazníky
 • Školitel Cisco kurzů + příprava laboratorních úloh pro školení
 • Technický support zákazníků - poprodejní podpora zákazníků (řešení složitějších technických ticketů, zajišťování komunikace s Cisco TAC)
 • Servisní technik – držení servisních pohovotostí a troubleshooting incidentů s vysokou prioritou

Očekáváme:

 • Středoškolské vzdělání technického směru výhodou.
 • Zkušenosti v IT -Networking oblasti - správa datové sítě, konfigurace zařízení, servisní činnost apod.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí, znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni.

Nabízíme:

 • Vysokou míru flexibility
 • Zázemí významné společnosti
 • Zajímavou a aktivní práci
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • Systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o.
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.