System Engineer Routing&Switching

Náplň práce

 • Pre-sales činnosti - vytváření návrhů řešení a specifikací pro obchodní oddělení na základě požadavků zákazníků, vytváření technických částí odpovědí na poptávky zákazníků a to ve všech technologických oblastech R&S, za které je kandidát zodpovědný, prezentace pro zákazníky, komunikace se zákazníky.
 • Implementace - vytváření HLD a LLD, instalace, konfigurace, testování a dokumentace v oblasti R&S, zároveň být součástí projektového týmu se zodpovědností za svěřené části projektů.
 • Školení – lektorská činnost, být schopen školit a vytvářet kurzy s tématikou R&S.
 • Support - troubleshooting a řešení trouble ticketů v příslušných oblastech R&S, komunikace s výrobcem a zákazníky.

Očekáváme

Technické znalosti:

 • Zkušenosti s IT/network designem, validací architektur, implementací a optimalizací R&S řešení LAN a WAN v Enteprise a SP prostředí, SDA, DNA, programability.
 • Schopnost konzultace a návrhu řešení dle zákaznických potřeb (customer oriented).
 • Schopnost prezentovat technická řešení, přidanou hodnotu a realizované projekty / PoC.
 • Znalosti a zkušenosti s Cisco produkty a řešeními (switche, routery, management nástroje, NFV a další).
 • Stát se školitelem, prezentovat a školit a to v českém i anglickém jazyce.
 • Skriptování a programování výhodou.

 

Ostatní:

 • Vysokoškolské vzdělání, technický směr výhodou.
 • Schopnost pracovat s vysokým nasazením.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Vysoká míra osobní odvahy a motivace uspět.
 • Otevřenou komunikaci, přijímání a předávání technických znalostí v rámci celého Expertního Centra.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí, znalost angličtiny na komunikativní úrovni.
 • Prezentační schopnosti.
 • Loajalita k firmě.
 • Pozitivní přístup k práci i životu.

Nabízíme

 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci na projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost realizace vlastních podnětů
 • časovou flexibilitu
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.