Požadujeme:

 • schopnost pochopit SW a vymyslet smysluplné testy SW,
 • schopnost testovat SW bez grafického rozhraní,
 • schopnost samostatné systematické a pečlivé práce,
 • schopnost spolupráce s týmem analytiků, programátorů i zákazníky,
 • aktivní používání angličtiny.

K čemu se u nás dostaneš:

 • k větším i menším projektům pro zákazníky, ale i interním projektům
 • máme například:
 • desktopovou aplikaci pro agenty v kontaktním centru,
 • webovou aplikaci pro lokalizaci zařízení v síti,
 • mobilní aplikaci pro obsluhu hovorů od klientů,
 • klient server aplikace pro real-time zobrazování informací z IP telefonů.

Co ti bude odměnou:

 •    různorodá neopakující se práce a možnost růstu,
 •    práce v mladém přátelském týmu,
 •    po domluvě občas možnost práce z domova,
 •    možnost se dostat k nejnovějším technologiím a zajímavým projektům.

Co pro tebe bude výhodou:

 • znalost počítačových sítí a technologií okolo,
 • zkušenost s SQL, HTML, CSS, XML.
CV Form
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • Alef Distribution, s.r.o..
 • Alnair, a.s.
 • Alef Nula, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.