Mobility & IoT

Neustále roste množství přenášených dat a zároveň i požadavky uživatelů, kteří chtějí rychlé a stabilní bezdrátové připojení s dokonalým pokrytím bez rušení. Bezstarostná by měla být i správa sítě. Pokud WiFi zvládne víc, než jen pouhé připojení, například různé analýzy provozu a chování uživatelů, může sloužit i jako nástroj k dosažení úspor či dokonce generování zisku.

INDUSTRIÁLNÍ IOT & PODPORA PRŮMYSLU 4.0

SMART CITY

Pomůžeme s:

  • konzultací
  • analýzou aktuálního stavu
  • ověřením funkčnosti
  • implementací
  • proškolením

Spolehlivá WiFi od ALEFího týmu:

Bezdrátové sítě stavíme prakticky od jejich vzniku. Máme zkušenosti s bezdrátovým pokrytím i ve velmi komplikovaných prostorách či náročných provozech. Zvládneme pokrýt oblasti s velmi vysokou hustotou uživatelů. 

Tím, co bezdrátovou síť od nás odlišuje od jiných je zejména komplexita našich služeb. Vše začíná precizní analýzou, proměřením prostor a přípravou plánu rozvoje sítě. Jen tak lze totiž zajistit, aby bez zbytečných dodatečných nákladů odpovídala i vašim budoucím potřebám. Po implementaci přichází na řadu samotná konfigurace a odhalování externích rušivých prvků, případně jiných slabých míst, včetně jejich eliminace.

V současné době se také čím dál více soustředíme na nadstavbové funkce. Na míru vyvineme aplikace, které využívají pokročilých funkcí bezdrátové sítě a zprostředkují z obchodního pohledu velmi cenné informace nebo naopak poskytnou uživatelům WiFi nové užitečné služby.

„WiFi musí fungovat tak, aby si ji uživatelé ani neuvědomovali, bezstarostně. V tu chvíli už je jen krůček k tomu, aby plnila nejen svou základní funkci bezdrátového připojení, ale aby se stala například nástrojem pro zlepšení interakce se zákazníkem.“ Kamil Štus