ALEF na Letní škole pro moderní učitele

Probíhající Letní školy pro moderní učitele v Bílých Karpatech se účastní i ALEF. Ve spolupráci se společnostmi CISCO SYSTEMS a MICROSOFT jsme představili moderní WiFi řešení vhodné pro školy a ukázali úskalí nekoncepčních řešení, které jsou bohužel stále k vidění na většině škol v České republice.

V současné době mají školy možnost získat dotace z fondů Evropské Unie (EU) pro pokrytí významné části nákladů na modernizaci své WiFi sítě. ALEF již dva roky podporuje partnery a zákazníky od procesu žádosti o dotace až po samotnou realizaci řešení v souladu s požadavky dotačního titulu.


Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost rozšířit si znalosti v oblasti dotační politiky EU, včetně praktických rad, díky kterým budete schopni zaujmout nové skupiny zákazníků a úspěšně je provést procesem získání dotací z EU fondů. Mimo jiné budete moci i Vy přispět ke zvýšení informovanosti zaměstnanců škol o potřebě mít moderní, kvalitní a zabezpečenou WiFi síť.

Pokud máte zájem získat více informací jak projít s daným zákazníkem kompletně proces získání dotace z Evropských fondů, neváhejte nás kontaktovat.

 CZ-SALES@ALEF.COM

Mnoho času již nezbývá, tak pojďme fondy řádně využít!