Auditor ISMS/ISO 27 001

Náplň práce:

 • auditování organizační bezpečnosti zákazníků podlehající ZKB
 • tvorba a modifikace ISMS politik
 • definice rozsahu ISMS (definice aktiv, analýza rizik, ...)
 • kooperace s technickými týmy při navrhování nápravných opatření 
 • příprava zákazníků na certifikaci ISO 27 001

Očekáváme:

 • proaktivita, pečlivost, odborná zdatnost
 • schopnost učit se nové věci 
 • VŠ 
 • plynulá znalost anglického jazyka a prezentační dovednost 
 • platná certifikace Lead Auditor ISO/IEC 27001 
 • schopnost spolupráce v teamu 
 • znalosti na úrovni zcela samostatné práce

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.