CCO ID Add Access Services

Cisco Profile Manager

Login pomocí CCO ID do Customer Profile Manager


 

Přidání přístupu do SW knihoven

 • Kliknout na záložku Access Management

 • Automaticky bychom se měli dostat na segment Services & Support
 • Pokud už má uživatel přístup k servisním kontraktům, zobrazí se seznam v příslušném sloupci
  • přístup k jednotlivým kontraktům (Contract Number, záložka Your Current Access) – určeno pro koncové zákazníky a Cisco partnery (resellery)
  • přístup k všem kontraktům dle Fakturační adresy kontraktu (Bill-To ID, záložka Your Current Access) – určeno pouze pro Cisco partnery (resellery)
  • klikneme na Add Access

Přidání/požádání o přístup – Přidání přístupu do SW knihoven (SW download) na základě platného servisního kontraktu (přístup je řízen dle typu servisního kontraktu)

 • Vybereme volbu Downloads Only
 • Klikneme na tlačítko Go


 • Zobrazí se dialog s možností zadání čísla servisního kontraktu (Contract Number(s)) nebo Výrobní/Sériové číslo (Product Serial Number)

 

 • Zadáme potřebný́ údaj a klikneme na Submit – Cisco (automat) provede na pozadí vyhodnocení, zda lze přístup přidat nebo ne:
  • V případě pozitivního vyhodnocení dojde k automatickému přiřazení kontraktu do profilu uživatele a k umožnění přístupu k SW knihovnám
  • V případě negativního vyhodnocení je žádost zamítnuta
  • V některých případech, kde nelze se 100% jistotou vyhodnotit, dojde k odeslání strukturovaných informací na správce servisních kontraktů, který rozhodne o přiřazení/zamítnutí přístupu

Přidání/požádání o přístup – Přidání přístupu k servisní podpora na základě platného servisního kontraktu
(přístup je řízen dle typu servisního kontraktu)

 • Vybereme volbu TAC and RMA case creation, Software Download, support tools, and entitled content on Cisco.com
 • Klikneme na tlačítko Go

 • Objeví se dialog s možností zadání buď čísla Fakturační adresy kontraktu (Bill-To ID) nebo čísla servisního kontraktu (Contract Number(s)) nebo Výrobní/Sériové číslo (Product Serial Number)
 • Pro 99 % případů se zadává číslo servisního kontraktu (Contract Number(s)) -> přístup k TAC, RMA a SW knihovny (platí pro určitý typ servisních kontraktů)
 • Fakturační adresa kontraktu (Bill-To ID) se používá pouze pro Cisco partnery a není určeno pro koncové zákazníky

 • Zadáme potřebný údaj a klikneme na Submit – Cisco (automat) provede na pozadí vyhodnocení, zda lze přístup přidat nebo ne:
  • V případě pozitivního vyhodnocení dojde k automatickému přiřazení kontraktu do profilu uživatele a k umožnění přístupu k servisní podpoře
  • V případě negativního vyhodnocení je žádost zamítnuta
  • V některých případech, kde nelze se 100% jistotou vyhodnotit, dojde k odeslání strukturovaných informací na správce servisních kontraktů, který rozhodne o přiřazení/zamítnutí přístupu