Co přináší nová verze NetApp ONTAP 9.3

V první polovině října představila společnost NetApp nejnovější verzi operačního systému ONTAP 9.3, která v sobě nese několik zásadních zdokonalení. 

Inovace představují především zlepšení výkonu, větší efektivitu ukládání dat a rozšiřování bezpečnosti spolu se zaměřením na dodržování legislativních požadavků. 

Lepší výkon

ONTAP 9.3 poskytuje o 40 % vyšší výkon než předchozí verze ONTAP. Nejvýznamnější zdokonalení zaznamenává iSCSI připojení. Volně přístupný upgrade jednoduše umožní vyšší výkon existujícím zákaznickým systémům prostřednictvím optimalizace softwarového vybavení a paralelizace vstupních a výstupních operací při nižší časové odezvě.

Dále ONTAP 9.3 přináší také vylepšení procesu řízení kvality (QoS) prostřednictvím adaptivního QoS. Administrátor storage systému má nyní k dispozici předpřipravené šablony pro specifické aplikace s předdefinovanými (nebo přizpůsobenými) úrovněmi včetně minimálních a maximálních hodnot QoS. 

S adaptivním řízením QoS jsou zdroje systému dynamicky přidělovány v závislosti na využívané kapacitě tak, aby byla zabezpečena konzistentní úroveň výkonu. Výsledkem je poskytování dostatečného výkonu kritickým aplikacím, zatímco ostatní aplikace mají přerozdělován zbývající výkon, který může být vyšší, než je definovaná hodnota dle jejich QoS. 

Lepší efektivita

ONTAP 9.3 poskytuje lepší efektivitu ukládání dat až o 30 %, a to optimalizací deduplikačního procesu. Toto vylepšení efektivity se nejvíce projeví v AFF systémech se zapnutou inline deduplikací, kompresí a kompakcí dat (což jsou přednastavené možnosti pro nové „volumy“). Dalším přínosem je na pozadí spuštěná dynamická deduplikace dat bez dopadu na výkon systému, která může znamenat uvolnění dodatečného diskového prostoru. 

Funkcionalita MetroCluster se stává jednodušší a efektivnější v ONTAP 9.3 prostřednictvím varianty MetroCluster-IP. MCC-IP představuje úsporu 10 % kapitálových investic a 15 % operativních nákladů bez nutnosti užití FC-SAS bridge zařízení a oddělením přepínačů ve vzdálených částech clusteru. 

Rozšíření bezpečnosti a shody s legislativními požadavky

ONTAP 9.3 přináší nové možnosti v oblasti enkrypce dat, autentifikace uživatelů a plně vyhovuje aktuálním legislativním požadavkům. Již dlouhou dobu ONTAP umožňuje enkrypci dat na úrovni disků, ale také „volumů“ (prostřednictvím NVE – NetApp Volume Encryption dostupné od verze ONTAP 9.1). ONTAP 9.3 přináší možnost využít externí management enkrypčních klíčů prostřednictvím standardního protokolu pro výměnu klíčů (KMIP) pro NVE, čímž umožňuje uživatelům vybrat si z velkého množství dostupných aplikací pro keymanagement. 

Uživatelé ONTAP 9.3 s NVE a KMIP mají tyto možnosti:

  • centralizovat management enkrypčních klíčů pro tisíce „volumů“ v různých klastrech,
  • volit jiná řešení pro enkrypci podporující KMIP,
  • oddělit činnost administrátora enkrypčních klíčů od činnosti storage administrátora,
  • dosáhnout vyšší úrovně FIPS certifikace včetně FIPS 140-2 Level 3 KMIP řešení pro aplikace, kde je zákonem vyžadována retence dat.

ONTAP 9.3 nyní poskytuje multifaktorovou autentifikaci (MFA) pro administrační přístup do NetApp OnCommand System Manager a Unified Manager. ONTAP 9.3 používá průmyslový standard SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) pro autorizaci uživatelů. Přístup přes příkazový řádek (SSH připojení) je rovněž chráněn dvoufaktorovou autorizací. 

Dostupnost ONTAP 9.3

Update NetApp ONTAP operačního systému vychází každých 6 měsíců. Nejnovější verze ONTAP 9.3 je k dispozici od listopadu 2017. Stažení je bezplatné a nedisruptivní upgrade je k dispozici všem zákazníkům, kteří mají platnou smlouvu o podpoře pro AFF a FAS disková pole. Rádi k nové verzi OS předáme více informací, případně Vás procesem upgradu můžeme provést

ONTAP slaví 25. výročí v pozici světové jedničky na poli storage operačních systémů. Aktuálně se NetApp umístil také ve světovém žebříčku TOP 5 nejrychleji rostoucích dodavatelů ALL-Flash řešení, stejně jako v TOP 5 nejrychleji rostoucích dodavatelů SAN řešení. 

Pro více informací kontaktujte:

David Rusín – NetApp BDM

Tel.: 724 604 523

e-mail: david.rusin@alef.com