DotNet Developer

Požadujeme:

 • umět solidně programovat v C#,
 • znalost Microsoft .NET Framework (ASP.NET MVC, dotNET Core a WCF, WPF výhodou),
 • znalost SQL a principy relačních databází,
 • základní znalost HTML, CSS, XML,
 • zkušenost s vývojem webových nebo síťových aplikací,
 • umět spolupracovat s týmem,
 • schopnost se učit novým věcem,
 • umět hned říct, pokud je něco špatně/nefunguje/nelíbí se.

K čemu se u nás dostaneš:

 • k větším i menší projektům pro zákazníky ale i interním projektům,
 • k aplikacím psaným v dotNET Framework, ale i dotNET core nebo Java,
 • máme například:
 • desktopovou aplikaci pro agenty v kontaktním centru,
 • webovou aplikaci pro lokalizaci zařízení v síti,
 • mobilní aplikaci pro obsluhu hovorů od klientů,
 • klient server aplikace pro real-time zobrazováni informací z IP telefonů.

Co ti bude odměnou:

 • odpovídající finanční odměna, která se bude zvyšovat s tvým růstem,
 • práce v mladém přátelském týmu,
 • po domluvě občas možnost práce z domova,
 • možnost se toho hodně přiučit, a volná ruka co se použití nových technologií týče.

Co pro tebe bude výhodou:

 •    znalost programovacího jazyku Java,
 •    zkušenost s frontendem v Javascriptu,
 •    znalost počítačových sítí a technologií okolo.
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.