Enterprise Architect

Náplň práce

 • Analýza požadavků zákazníka
 • Návrh architekturu pro jednotlivé systémy a vzájemné vazby mezi nimi
 • Příprava a řízení strategických projektů
 • Zajišťování komunikace mezi core businessem zákazníka a technickými rolemi
 • High level design technických řešení a služeb
 • Příprava nabídek, finančních nákladů a časové náročnosti
 • Prezentace a prosazování projektů
 • Vytváření zadání pro solution architekty, expertní týmy a vyhodnocení práce
 • Dohlížení na soulad implementace architektury s jejím návrhem
 • Sledování nových trendů a technologií
 • Aktivní komunikace se zákazníky na různých úrovních organizace

Očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání, technický směr výhodou.
 • 6 let praxe z toho minimálně 2 roky v oblasti aplikační/ procesní/ technologické architektury
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • Vysoká zodpovědnost
 • Široký přehled v ICT technologiích
 • Schopnost dekomponovat problém na dílčí celky
 • Schopnost pracovat s neúplnými informacemi a zjišťovat si dodatečné informace
 • principy vícevrstvé architektury a servisně orientované architektury (SOA)
 • Vynikající schopnost sdělovat technické informace laickým osobám, zejména v managementu
 • schopnost komunikace, důvěryhodnost, odpovědnost, samostatnost a týmového ducha
 • Zkušenost s migrací datových center a aplikací do jiných lokalit/cloudu výhodou
 • Pozitivní přístup k práci i životu
 • Technické certifikace a certifikace ITIL,TOGAF, COBIT výhodou

Nabízíme

 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci na projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost realizace vlastních podnětů
 • časovou flexibilitu
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.