F5 Modern App Solution Engineer

We are looking for an experienced SW Dev / SW Op expert who would like to be the expert and the representative 
of F5’s new technologies (NGINX, Shape Security, Volterra, Threat Stack) in the (CZ, HU, SK, RO) region to assist 
Alef's partners and their end customers in building smart, safe and always available applications while supporting 
sales efforts.

 

ALEF

Kdo jsme:

ALEF has been operating on the market since 1994 as a reliable partner of major suppliers in the domain of IT 
Infrastructure, providing modern and highly optimized solutions and reaching into new territories (e.g. DevOps) 
with its major vendor portfolio including such suppliers as Cisco, NetApp, F5, Microsoft, AWS, etc.
ALEF Group has 9 subsidiaries in Eastern and Southeast Europe, with the extended reach to 15 countries (Czech 
Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Adriatics and Balkans, Greece, Cyprus and Malta).
Offices are located in Prague, Bratislava, Warsaw, Budapest, Bucharest, Ljubljana, Belgrade, Zagreb, Athens.

Co tě u nás čeká?

Main tasks:

 • Evangelization of F5 DevOps solution (F5 Cloud Services, NGINX, Volterra, Shape Security)
 • Developing internal and external parties understanding of the DevOps world 
 • Presenting at events, holding trainings (internal and external)
 • Managing pre-sales and post sales tasks supporting DevOps oriented opportunities
 • Generating opportunities at end-users with ALEF BDM and with partners
 • Area coverage inlcudes CZ, HU, SK, RO

 

Co bys měl umět a znát?

 • Experience working in micro-services environments
 • Required hands on experience in SW development (e.g. automation, etc.)
 • Configuring through Rest API or other API tools
 • Experience with configuration management and deployment automation tools
 • Experience with infrastructure & application monitoring tools
 • Basic networking fundamentals: TCP/IP, HTTPS, VLANs, DNS, load balancing and firewalling, etc.
 • Advanced networking knowledge (dynamic routing, VXLAN, SD-WAN) is a plus
 • Experience with CI/CD & DevOps tools and orchestration technologies (e.g. Jenkins, Chef, Puppet, Terraform, 
  Ansible, Kubernetes, OpenShift, Docker, Salt , etc.)
 • Understanding the total application development lifecycle from idea through final product to maintenance
 • Having experience with any of the following is a plus
  o F5 technologies (F5, NGINX, Volterra, etc.)
  o Cloud providers (Azure, AWS , Google Cloud, Equinix)
  o Cloud native technologies (AKS, EKS, GKE, etc.)
 • Excellent communication and presentation skills
 • Sales oriented thinking
 • Fluent English (both written and spoken) is a must (on the CEFR scale min B2 but no Certification is required)
 • Willingness to travel (up to 40% of worktime) – the job requires personal presence and building connections 
  in all countries in the area of coverage.

A co ti můžeme nabídnout?

 • Competitive base salary and benefits
 • Performance bonus
 • Friendly and dynamic team
 • Possibility to learn the most up to date technologies
 • Possibility to work from home

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.

CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 1 roku od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.