Group Marketing Manager

Náplň práce

 • Zodpovědnost za jednotnou komunikační a marketingovou strategii ALEF GROUP, ALEF CZ.
 • Zodpovědnost za  udržení jednotné corporate identity ALEFu .
 • Zodpovědnost za přípravu, zadání, optimalizaci a management všech marketingových materiálů, prezentací, webových prezentací apod pro ALEF, koordinace s ostatními pobočkami skupiny ALEF
 • Vypracování konceptu marketingu v ALEFu.
 • Koordinace společných akcí s dodavateli (Cisco apod.). Zodpovědnost za tvorbu a koordinaci promo akcí, popř. soutěží a dalších akcí a jejich implementace v rámci ALEFu. Zavedení měřitelných kritérií promo akcí a jejich pravidelné vyhodnocování.
 • V rámci ALEFu  zodpovědnost za prezentaci firmy na veletrzích, výstavách a seminářích pro obchodní partnery.
 • Zodpovědnost za PR strategii v rámci ALEFu.
 • Kompletní znalost prodejních kanálů Cisco( NetApp, F5…etc)  trhu, udržování aktuálních informací o marketingových akcích a plánech výrobce, konkurence.
 • Definice změn komunikační strategie ALEFu a jejich prezentace, revize závazků společnosti vůči zákazníkům. Poskytovat pravidelně aktuální informace o oblasti marketingu.
 • Podpora obchodního oddělení, vypracování jednotné komunikační strategie. Pomoc při oslovování trhu správnými marketingovými nástroji. Definice kroků vedoucích ke zjednodušení administrativy (např. zlepšení procesů apod., úpravy v IS). Vyhledávání nových příležitostí, nové postupy, včetně nových a alternativních systémových přístupů s cílem realizovat naplnění obchodního potenciálu společnosti.
 • Vedení spolupracovníků ke zlepšování kvality služby zákazníkovi, loajalitě k firmě.

 

Očekáváme

 • VŠ vzdělání, preferovaně humanitního nebo ekonomického směru, popř. SŠ a praxe v oboru.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí, znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni.
 • Schopnost pochopit všechny fáze obchodního případu – schopnost komunikovat jak uvnitř firmy tak se zákazníky, schopnost improvizovat a zároveň pracovat systematicky.  Organizační schopnosti pro tvorbu systému, definici procesů (zejména pro oblast marketingových plánů a obchodní prezentace společnosti).
 • Schopnost pochopit podmínky v oblasti IT trhu, schopnost udržet a snaha o rozvoj obchodních vztahů.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Schopnost vést a organizovat mezinárodní team (do 10-ti lidí).
 • Schopnost pracovat se stálým nasazením, dovést věci do realizovatelného stavu.
 • Psychicky silná a vyzrálá osobnost považující stres za přirozenou součást dosahování náročných cílů, přímočará a zároveň pozorná v obchodní komunikaci, důrazná při prosazování změn. Respekt pro týmovou práci, schopnosti a potenciál kolegů na všech úrovních. Vysoká míra samostatnosti, osobní odvahy a motivace uspět. 
 • Loajalita k firmě.           

Nabízíme

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.