JavaScript Frontend Developer

Požadujeme:

 • umět solidně programovat pokročilé webové aplikace a prezentace a spolupracovat s týmem,
 • znalost HTML5, Javascript (React.js, Angular.js),
 • znalost REST API a jeho používání (JSON),
 • zkušenost s návrhem UI/UX aplikací,
 • schopnost učit se novým věcem,
 • umět hned říct, pokud je něco špatně/nefunguje/nelíbí se.

K čemu se u nás dostaneš:

 • k větším i menší projektům pro zákazníky, ale i interním projektům,
 • k aplikacím psaným v prostředí Microsoft dotNET Framework – ASP.NET a MVC.
 • máme například:
 •    mobilní aplikaci v React Native,
 •    webová administrační rozhraní v Angularu,
 •    webový portál v TypeScriptu pro lokalizaci zařízení v síti.

    

Co ti bude odměnou:

 • odpovídající finanční odměnu, která se bude zvyšovat s tvým růstem,
 • práce v mladém přátelském týmu,
 • po domluvě občas možnost práce z domova,
 • možnost se toho hodně přiučit, a volná ruka co se použití nových technologií týče.

Co pro tebe bude výhodou:

 • znalost Microsoft dotNET Framework – ASP.NET a MVC,
 • znalost programovacího jazyku Java,
 • zkušenost s tvorbou business webových aplikací.

 

CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.