Security konzultant/Penetrační tester

Chcete dát svým dovednostem v oblasti kybernetické bezpečnosti smysluplný význam? Připojte se k našemu týmu a staňte se klíčovým hráčem v ochraně digitálního světa. Jako penetrační tester budete mít možnost proniknout do systémů a aplikací s cílem odhalit slabiny a předcházet možným útokům. Vaše práce bude mít přímý dopad na bezpečnost našich klientů a pomůže chránit jejich data a důvěrnost. Pokud máte zkušenosti s penetračním testováním, neváhejte a připojte se k nám.

ALEF

Co tě u nás čeká?

 • Návrh a realizace penetračních testů a scanů zranitelnosti v oblasti sítí a webových aplikací
 • Identifikace bezpečnostních slabých míst a potenciálních rizik.
 • Sestavování podrobných zpráv obsahujících nalezené zranitelnosti a doporučená opatření.
 • Participace na řešení interních i zákaznických bezpečnostních incidentů na L2/L3 úrovni
 • Návrh a implementace procesů pro bezpečnostní monitoring a reakci na incidenty
 • Zajišťování školení zaměřených na různé aspekty bezpečnostní problematiky
 • V rámci realizace zakázek se předpokládá kooperace s ostatními členy bezpečnostního oddělení

Co bys měl umět a znát?

 • Preferujeme vysokoškolské vzdělání technického směru.
 • Zkušenosti s návrhem a realizaci scanů zranitelností včetně přípravy výstupů.
 • Zkušenosti s návrhem a realizací penetračních testů infrastruktury a/nebo aplikací.
 • Znalost Windows a NIX-based OS.
 • Dobrá znalost síťových a aplikačních protokolů - TCP/IP verze 4 a 6, DNS, HTTP(S), SMTP,…
 • Schopnost analyzovat síťový provoz na úrovni paketů (Wireshark/TCPDump).
 • Zkušenosti se skriptováním/programováním.
 • Orientace v platných bezpečnostních normách a standardech výhodou – ISO 27 001, ZKB, NIST SP 800
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí, znalost angličtiny na komunikativní úrovni.
 • Dobré prezentační schopnosti.

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.

CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 3 let od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.