Senior Accountant

Náplň práce:

 

 • Účtování faktur režijních, kompletace dokumentace a podkladů
 • Účtování pokladny
 • Přefakturace nákladů ve skupině (režijní a správní náklady)
 • Účtování bankovních výpisů
 • Kontrola transakcí účtovaných ve skupině
 • Spolupráce při měsíčních a ročních závěrkách.

Očekáváme:

 • Středoškolské vzdělání s maturitou
 • 3-4 roky práce na finančním oddělní
 • Znalost účetní a daňové problematiky
 • Znalost angličtiny na komunikační úrovni
 • Požadujeme pečlivost, spolehlivost, logické uvažování, schopnost dodržovat termíny
 • Týmový hráč

Nabízíme:

 

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.