Service Level Manager

Role Service Level Managera spočívá především v průběžném sledování a hodnocení kvality námi poskytovaných servisních služeb zákazníkům a sledování kvality servisních služeb, které nám dodávají naši subdodavatelé. Hlavním cílem této role je udržet vysokou spokojenost zákazníků s našimi službami. Podílí se na vyjednávání a aktivaci nových servisních smluv se zákazníky. Podílí se na změnách stávajících služeb a na vývoji nových servisních služeb. Spolupracuje při řízení zpracování požadavků na servisní služby, které nám zadávají zákazníci. Připravuje pravidelné i mimořádné reporty o plnění SLA pro naše zákazníky.

ALEF

Co tě u nás čeká?

 • Zodpovídá za průběžné hodnocení kvality poskytování servisních služeb našim zákazníkům
 • Zodpovídá za průběžné hodnocení kvality poskytovaných servisních služeb našimi subdodavateli
 • Průběžně zjišťuje spokojenost zákazníků s kvalitou námi poskytovaných servisních služeb
 • Vytváří analytické reporty, zprávy a řídí pravidelné schůzky se zákazníky o plnění smluvních závazků ALEF (SLA – Service Level Agreements)
 • Podílí se na vyjednávání o podmínkách nových servisních smluv se zákazníky a na aktivaci nových servisních smluv v rámci organizace, procesů a IT systémů v ALEF
 • Iniciuje akce potřebné k udržení nebo zlepšení úrovně služeb na základě svých jednání se zákazníky o spokojenosti s kvalitou námi poskytovaných servisních služeb
 • Aktivně pracuje s informačními systémy JIRA ServiceDesk a Microsoft Navision
 • Podílí se na denním řízení zpracování požadavků na servisní služby, zadávaných zákazníky na pracoviště ALEF ServiceDesk telefonem, e-mailem nebo aplikací JIRA ServiceDesk

Co bys měl umět a znát?

 • Minimálně středoškolské vzdělání                                                       
 • Znalosti a zkušenosti s řízením dodavatelských smluv a dodavatelů v oblasti IT
 • Dobré chápání statistických a analytických principů a procesů
 • Výhodou je znalost procesů řízení IT podle metodiky ITIL
 • Vynikající komunikační a vyjednávací schopnosti
 • Dobré prezentační dovednosti 
 • Trpělivost, tolerance a odolnost
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí, znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 3 let od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.