Kromě vlastního technologického řešení nabízíme také doplňkové služby, které souvisí se všemi fázemi životního cyklu počítačové sítě. Vždy začínáme vyhodnocením požadavků zákazníka. Pokračujeme návrhem vhodného řešení, jeho integrací s dalšími systémy, vlastním nasazením a nakonec jeho provozováním. Samozřejmostí je jeho budoucí optimalizace.

Kromě technických řešení dokážeme vaše projekty podpořit i finančními, logistickými a marketingovými službami.