Specialista servisní podpory

Náplň práce:

 • Nákup servisních služeb - kvotace servisních služeb v systémech dodavatelů, vystavení nákupních objednávek
 • Příprava podkladů pro zpracování nabídky v oblasti servisních služeb –, návrh úrovně / modelu servisních služeb v souladu s požadavkem zákazníka, podmínkami dodavatele a cenovými podmínkami, revize seznamu zařízení, kontrola dostupnosti jednotlivých služeb a období poskytování servisní služby
 • Evidence a správa smluv servisní podpory – odpovědnost za správnost nastavení servisních smluv (úroveň poskytovaných služeb, časová platnost, pokrytí dodavatelem, fakturace)
 • Zpracovávání objednávek servisních a ostatních služeb spojených s provozem servisu, fakturace
 • Komunikace s dodavateli servisní podpory, komunikace s obchodními partnery
 • Podpora obchodního oddělení v oblasti uzavírání smluvních závazků

Očekáváme:

 • Min. středoškolské vzdělání, nejlépe technického či ekonomického směru.
 • Znalost MS Excel na pokročilé úrovni (kontingenční tabulky, makra)
 • Aj na komunikativní úrovni
 • Zkušenosti v oblasti zpracování většího množství dat
 • Schopnost pochopit všechny fáze obchodního případu
 • Analytické schopnosti v rozpoznávání a řešení problémů
 • Schopnost pracovat samostatně, pečlivost, systematičnost, důslednost, schopnost dotahovat věci do konce
 • Ochota učit se novým věcem, schopnost improvizovat, komunikovat a prosazovat změny
 • Týmový duch a loajalita                    
 • Komunikační dovednosti – komunikace uvnitř firmy, komunikace s obchodními partnery, dodavateli                                      
 • Psychická odolnost, schopnost pracovat ve stresu

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 1 roku od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.