Specialista zpracování servisních podpory

Náplň práce:

 • Odpovědnost za zpracování servisní podpory (evidenci smluv, fakturace servisních a ostatních služeb, objednávku služeb u subdodavatelů, komunikace s dodavateli servisní podpory a ostatních služeb). 
 • Odpovědnost za definici záručních, pozáručních a servisních podmínek společnosti vůči zákazníkům.
 • Podpora obchodního oddělení v oblasti uzavírání smluvních závazků, zpracování obchodních smluv, kontrola plnění závazků a jednotlivých smluvních plnění.
 • Spolupráce s dalším zaměstnanci společnosti na definici pravidel, procesů a organizaci servisní podpory a poskytovaných služeb. 
 • Cílem je kompletní znalost servisního modelu společnosti Cisco, udržování aktuálních informací o servisním modulu, definice změn a jejich prezentace, revize závazků společnosti vůči zákazníkům. Poskytovat pravidelně aktuální informace o oblasti servisu směrem k obchodnímu a technickému oddělení

Očekáváme:

 • Analytické schopnosti – rozpoznávat problémy, sbírat a vyhodnocovat relevantní informace, identifikovat skryté aspekty a příčiny problémů, schopnost zorganizovat a zpřehlednit informace.
 • Zdravý úsudek, schopnost řešit problémy - definovat kritéria, zvážit alternativy, zvážit „pro“ a „proti“ včetně důsledků jednotlivých alternativ.
 • Schopnost učit se - učit se nové, pokládat otázky s cílem profesně růst, aktivně studovat dostupné materiály, učit se od ostatních a rychle využívat nové poznatky v praxi.
 • Zaměření na kvalitu, detail - přesně pochopit i detaily jednotlivých úkolů, kontrolovat přesnost a úplnost detailů, postupovat dle zavedených postupů.
 • Schopnost sledovat informace - identifikovat zdroj informací, setkávat se s ostatními s cílem získávat a dávat zpětnou vazbu k společným projektům, věcně a včas informovat o postupu prací.
 • Zákaznický přístup - pochopit a respektovat zákazníka (externího i interního), identifikovat jeho potřeby, poskytovat řešení, empaticky naslouchat a odpovědně reagovat.

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 1 roku od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.