Migrarea unui branch la SD-WAN

Sergiu Calinciuc

System Engineer Collaboration • Expert Center

În articolul precendent, despre Cisco SD-WAN, am făcut o prezentare generală a acestei soluții. În acest tech blog vom continua cu una dintre cele mai des întâlnite etape în implementarea unei infrastructuri SD-WAN.

Daca este să vorbim despre migrarea conectiviății WAN către o arhitectură de tip software defined, trebuie să luăm în calcul secvența de migrare definită în imaginea de mai jos:

Este de înțeles primul pas va fi instalarea tuturor echipamentelor care alcătuiesc control plane-ul, apoi vom migra conectivitatea la nivel de datacenter, după care ne vom ocupa de fiecare branch în parte astfel încât toate benefiecieze de avantajele SD-WAN.

Am ales detaliez una dintre modalitățile prin care se poate face o astfel de migrare. voi folosi de o infrastructura de tip laborator în care primele 2 etape ale planului de migrare au fost implementate. Diagrama de rețea pentru un brach este:

În acest caz avem un brach în care conexiunea principală este asigurată de MPLS la care s-a mai adăugat o conexiune de tip internet și a fost instalat un router virtual de tip vEdge.

În vederea migrării, schimbările pe care le vom implementa în rețea sunt :

  • Configurarea VRRP între vEgde și CE.
  • Crearea a două legături între CE și vEdge pentru a extinde conexiunea MPLS și către SD-WAN și pentru asigurarea rutării traficului din VPN 10.
  • Configurarea MPLS în VPN 0 pentru transport.

Toate configurațiile se realizează prin modificarea sau adăugarea unor template-uri în vManage.

Astfel pentru primul pas, de adăugare a VRRP, este necesar modificăm template-ul care definește interfața ge0/2 din vEdge către LAN-ul branch-ului. În cazul nostru acest template se numește vEdge_LegacyServiceVpnLanInterfaceTemplate. După conectarea la pagina web vManage selectăm meniul Configuration->Templates și apoi în secțiunea Feature căutăm template-ul pe care dorim îl modificăm și din meniul lui selectăm Edit. 

Următorul pas este de a accesa secțiunea VRRP și introducerea parametrilor : Group ID, priority = 50 (pentru a fi back-up la început), și definirea VRRP IP Address ca o variabilă asociată fiecărui echipament care va fi atașat acestui template.

Avem nevoie de 2 interfețe care lege vEgde de CE, drept urmare trebuie adaugăm 2 Feature Template pentru cele 2 interfețe astfel:

  • Apăsăm butonul Add Template și selectăm tipul de echipament pentru care dorim facem aceste configurațiiîn cazul nostru vEdge Cloud.
  • Selectăm tipul de template : VPN Interface Ethernet și adăugăm un nume și o descriere.

Mai este necesar doar configurăm parametrii template-ului : activarea interfeței, definirea ei – ge0/0 pentru MPLS și ge0/3 pentru LAN, descrierea și definirea IP Address ca parametru specific device-ului.

În cazul interfeței ge0/0 care asigură conexiunea cu rețeaua MPLS mai trebuie configurăm interfața de tunel pentru conexiunile securizate cu întreaga rețea SD-WAN. Aici este foarte important selectăm corect culoare conexiunii, în cazul nostru – mpls.

După ce am configurat aceste feature template-uri urmează le adăugăm în device template-ul care are asignat echipamentul nostru vEdge.

Accesăm secțiunea Device Template și selectăm template-ul pentru echipamentul nostru : vEdge51_DeviceTemplate. 

În secțiunea Transport & Management VPN adăugăm o interfață și îi alocăm template-ul definit anterior pentru ge0/0 – în acest mod asigurăm conectivitate MPLS pentru vEdge.

Apoi în secțiunea Service VPN, unde sunt configurați parametrii pentru VPN 10, trebuie schimbăm template-ul pentru interfața ge0/2 către LAN (pentru configurarea VRRP) și adaugăm interfața ge0/3.

Ultimul pas pentru configurare este de a adăuga valorile pentru parametrii definiți în template-uri ca device specific – adresa IP pentru interfața ge0/3, adresa IP pentru VRRP și adresa IP pentru interfața ge0/0.

Înainte de a aplica aceste configurații echipamentului putem folosi un tool de verificare a configurației, unde sunt evidențiate schimbările:

După apăsarea butonului Configure Devices sunt aplicate toate setările echipamentului.

O verificare simplă, utilizând opțiunea Ping din vManage, ne arată există conectivitate din branch către datacenter folosind conexiunea SD-WAN peste MPLS. 

 


 

Doriți să aflați mai multe detalii despre acest subiect, sau să participați la cursurile dedicate tehnologiei SD-WAN?

Sunt de acord ca ALEF Group să prelucreze datele mele cu caracter personal conform politici

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.