NetApp AFF – Predvodnik budućnosti flash tehnologije

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

U procesu digitalne transformacije, preduzeća moraju da osavremene svoju IT infrastrukturu kako bi povećala brzinu i odziv sistema, kao osnovu za ključne poslovne operacije. All-flash sistemi za skladištenje podataka imaju široko područje primene za ubrzavanje uobičajenih poslovnih aplikacija. Međutim novije primene u analizi podataka, poput onih vezanih za veštačku inteligenciju i duboko učenje (deep learning), zahtevaju sve više performansi, koje flash sistemi prve generacije ne mogu da pruže. Takođe, od ključne važnosti je i pružanje mogućnosti upravljanja podacima, za unificirani sistem koji obuhvata data centre kako na lokaciji, tako i u oblaku. Nažalost, mnoga današnja all-flash rešenja ne uključuju robusni sistem za upravljanje podacima, integrisanu zaštitu podataka, skalabilnost, kao ni duboku integraciju između aplikacija i oblaka.

NetApp AFF sistemi Vam pomažu da ispunite zahteve vezane za skladištenje Vaših podataka zahvaljujući najboljim performansama u industriji, superiornoj fleksibilnosti, najboljim sistemima za upravljanje podacima, kao i integraciji sa oblakom. U kombinaciji sa prvim u industriji end-to-end NVMe tehnologijama i NetApp ONTAP softverom za upravljanje podacima, AFF sistemi pružaju ubrzanje, kontrolu i zaštitu Vaših podataka, koji su od ključne važnosti za svako poslovanje. Uz AFF sistem možete jednostavno i bez rizika preći na flash tehnologije u Vašoj digitalnoj transformaciji.

Dizajnirani posebno za flash tehnologiju, AFF A-Series all-flash sistemi donose vodeće performanse, kapacitet, gustinu, skalabilnost i sigurnost. Uz novi AFF A800 NVMe baziran sistem, AFF serija proširuje flash rešenja i na poslovne korisnike koji žele da implementiraju veštačku inteligenciju (AI), kao i mašinsko učenje. Kombinacijom NVMe SSD diskova  sa malim kašnjenjem i NVMe over Fibre konekcijom sa serverima, AFF A800 sistemi imaju kašnjenja manja od 200 µs i veoma veliki protok – do 300 GB/s, u klasterima sa 24 kontrolera. AFF A800 je takođe i prvi all-flash sistem u industriji koji pruža mogućnost istovremenog povezivanja i 100 GbE i 32Gb FC tehnologija. Sistemi AFF A-serije podržavaju i NVMeOF povezivanje sa hostovima, što omogućava korisnicima pokretanje i do 60% većih radnih opterećenja, kao i smanjenje vremena odziva aplikacija do 50%.

Kao nekadašnji predvodnik u podršci za SSD diskove visokog kapaciteta od 15 TB i multistream write  SSD-ova, NetApp ponovno predvodi i kao prvi all-flash sistem koji podržava SSD-ove veličine od 30.6 TB. Takođe, možete dodatno smanjiti prostor koji zauzima vaš sistem za skladištenje podataka uz visoku gustinu SSD diskova od 2 PB na 2U, i krenuti ka Vašem cilju optimizovanog data centra.

Prednosti AFF-a

Prednosti AFF-a

Nova ažurirana AFF A220 platforma za mala i srednja preduzeća pruža 30% bolje performanse od svog prethodnika i nastavlja vođstvo NetApp sistema u ovom segmentu. Sa AFF sistemima možete primeniti flash tehnologiju svuda, uz najbolju integraciju sa oblakom u klasi.

 • Možete premeštati podatke i aplikacije tamo gde najbolje funkcionišu, bilo na lokaciji ili u oblaku
 • AFF nudi najširu integraciju sa ekosistemom aplikacija za poslovne primene, VDI, bazama podataka i serverskom virtualizacijom
 • Možete integrisati flash u svoju infrastrukturu bez prekida u radu, eliminisati informacione silose i proširiti svoj sistem u skladu sa rastom vaših potreba

Ubrzajte poslovanje i radnu efikasnost

 • Ubrzajte najzahtevnije radne procese poput veštačke inteligencije i dubokog učenja uz pomoć AFF A800 sistema, koji kombinuje NVMe SSD-ove i NVMeOF konektivnost kako bi osigurao izuzetno brz, sveobuhvatan put podataka za Vaše aplikacije
 • Konsolidujte sve svoje radne procese na AFF sistemima koji pružaju do 11,4 miliona IOPS-a uz kašnjenja od 1ms u klasteru, sa ujedinjenom skalabilnom arhitekturom koja omogućava integraciju novih tehnologija poput NVMEe
 • Upravljajte izuzetno skalabilnim NAS kapacitetima do 20PB sa 400 milijardi datoteka i jednim namespace-om uz korišćenje NetApp FlexGroup jedinica, pri tom zadržavajući dobre performanse uz prilagodljivi kvalitet usluge (adaptivni QoS)

Pojednostavite operacije u području IT-a i istovremeno transformišite ekonomiju data centra

 • Smanjite potrošnju električne energije do 15 puta, prostor u RACK ormaru do 37 puta, a troškove podrške i podešavanja performansi na trećinu u odnosu na hibridne sisteme
 • Obezbedite flash tehnologiju po ceni HDD-a zahvaljujući NetApp tehnologijama za efikasnost, zajedno sa novim ugrađenim tehnologijama kompresije i kompakcije podataka
 • Pobrinite se za svoje potrebe vezane za sigurno skladištenje podataka i oporavak od katastrofe uz potpuni paket integrisanih rešenja za zaštitu i replikaciju podataka
 • Osigurajte svoje podatke i pojednostavite upravljanje kriptografskim ključevima na bilo kojoj vrsti uređaja uz NetApp Volume Enkripciju (NVE), funkciju enkripcije podataka u mirovanju na bazi softvera, koja podržava mogućnost upravljanja ključevima kako na samom uređaju tako i eksterno, kao i multifaktorsku autentifikaciju i crypto-shredding

Uz AFF, Vaše ulaganje je zaštićeno u slučaju potrebe za promenom Vaših performansi i kapaciteta ili razvoja Vaše cloud strategije u budućnosti

 • AFF je spreman za Data Fabric arhitekturu zahvaljujući dokazanoj mogućnosti povezivanja sa oblakom. Funkcija FabricPool-a omogućava automatsko premeštanje podataka između AFF-a i sistema za skladištenje podataka u oblaku, koji može imati i 20 puta veći kapacitet u odnosu na onaj na lokaciji. Ovaj sistem može da skladišti podatke po različitim nivoima u oblaku radi maksimalnog povećanja performansi i smanjenja ukupnih troškova čuvanja podataka
 • AFF sistemi uklanjaju silose performansi u Vašem data centru. Nesmetano se mogu spajati u klastere sa hibridnim FAS sistemima, omogućavajući transparentno kretanje radnih opterećenja između nivoa visokih performansi i niskih troškova velikog kapaciteta
 • Možete prilagođavati sistem u skladu sa promenama Vaših potreba uz jedini all-flah array koji omogućava kombinovanje različitih tipova kontrolera, SSD-ova raznih veličina ili različitih generacija kontrolera, radi zaštite Vaših podataka
 • Možete optimizovati upravljanje podacima za Vaše poslovne procese uz prvu u industriji integraciju sa aplikacijama kao što su Oracle, Microsoft, VMware, SAP, OpenStack i druge

AFF

AFF sistemi su idealni za aplikacije koje zahtevaju visoke performanse i radna okruženja sa različitim radnim opterećenjima. One uključuju, na primer, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB baze podataka, VDI i virtualizaciju servera. Uz novi  AFF A800 na bazi NVMe tehnologije AFF je takođe odličan izbor za rad u područjima veštačke inteligencije i dubokog učenja.

 • AFF A800 na bazi NVMe tehnologije postiže 1.3 miliona IOPS-a uz kašnjenja ispod 500 µs
 • Ugrađeni adaptivni QoS sistem štiti Vaš SLA u okruženjima sa više radnih opterećenja i više korisnika. Optimizuje kontrolu opterećenja na dinamičan način uz superiornu skalabilnost od do 40.000 radnih opterećenja po klasteru na LUN, fajl i VVol nivou
 • Sa najnovijim izdanjem ONTAP sistema, AFF pruža do 90% snažnije performanse za Microsoft SQL server uz multichannel SMB 

Uz vodeće performanse i gustinu u industriji, AFF sistemi mogu da dramatično promene ekonomiju Vašeg data centra smanjenjem potrošnje električne energije i prostora u ormaru na frakciju u odnosu na potrebe tradicionalnog data centra baziranog na HDD-ovima. AFF sistemi takođe znatno pojednostavljuju kontrolu smeštanja podataka i smanjuju troškove podrške uklanjajući podešavanje performansi. AFF se isporučuje sa potpunim NetApp paketom integrisanog softvera za zaštitu podataka.

 • Efikasnost prostora uz kloniranje i NetApp Snapshot kopije, radi smanjenja troškova skladištenja i smanjenja uticaja na performanse na najmanju moguću meru
 • Softver NetApp SnapCenter, koji sadrži ujedinjeni i skalabilni paket za zaštitu podataka u svim aplikacijama i upravljanje klonovima, pojednostavljuje upravljanje aplikacijama
 • Sinhrona replikacija pomoću NetApp MetroCluster-a, predvodnika na tržištu aff-flash-array sistema koji postiže nultu vrednost ciljne tačke oporavka (RPO) i gotovo nultu vrednost ciljnog vremena oporavka (RTO) za radna opterećenja od ključne važnosti
 • Mogućnost usaglašavanja sa propisima uz softver NetApp SnapLock, koji je moguć sa integrisanom zaštitom podataka i performansi
 • Softver za umnožavanje NetApp SnapMirror, koji se može primeniti na bilo koju vrstu FAS ili AFF sistema na lokaciji ili u oblaku, i smanjuje ukupne troškove sistema

AFF sistemi sadrže inovativne ugrađene tehnologije za smanjenje količine podataka, uključujući inline kompresiju, inline deduplikaciju i inline kompakciju, što omogućuje uštedu prostora koja je u proseku petostruka do desetostruka pri uobičajenoj upotrebi. Naši korisnici zabeležili su stvarnu uštedu prostora mnogo veću od desetostruke.

 • Ugrađena kompakcija (compaction) koristi inovativni pristup za postavljanje višestrukih logičkih blokova podataka iz iste jedinice u jedan blok od 4kb. Omogućuje znatnu uštedu prostora uz ugrađenu kompresiju za radne procese vezane za baze podataka, koje imaju relativno male vrednosti ulaza/izlaza
 • Ugrađena kompresija ima gotovo nultu vrednost uticaja na performanse. Detekcija podataka koje nije moguće kompresovati eliminiše neuspešne cikluse
 • Ugrađena deduplikacija povećava uštedu prostora eliminišući redundantne blokove. Posebno je efikasna za radne procese vezane sa VDI. Kontinualna poboljšanja u najnovijem ONTAP softveru dodatno povećavaju uštedu prostora za do 30% i pomažu u bržem postizanju navedene uštede
 • Kao prvi all-flash-array sistem koji podržava SSD-ove sa multistream write tehnologijom, u kombinaciji sa naprednim SSD particijama u ONTAP-u, AFF dodatno povećava korisni kapacitet za isti trošak
 • Postavite svoj AFF sistem i možete početi sa služenjem podataka iz aplikacija za manje od 10 minuta uz unapred pripremljene konfiguracije optimizovane za SAN i NAS okruženja i procese brze dodele prostora za skladištenje
 • Raspodeljujte i rebalansirajte radne procese sa sigurnošću, nadziranjem klastera i kontrolera, kako biste osigurali dostupnost dodatnog kapaciteta za performanse uz pomoć OnCommand Perfomance Manager alata
 • Automatizujte uobičajene zadatke poput dodele prostora i zaštite podataka pomoću brze automatizacije jednim klikom i korišćenjem OnCommand Workflow Automation alata
 • Uvezite LUN-ove iz sistema koji nisu bazirani na ONTAP-u direktno u AFF sistem kako biste nesmetano prebacivali podatke sa starijih sistema drugih proizvođača
 • NetApp ActiveIQ u oblaku, za prediktivnu analitiku i proaktivnu podršku, pruža uvid i preporuke u stvarnom vremenu za sprečavanje problema i optimizacije Vaše storage infrastrukture

Jednostavno oslobodite moć svojih podataka i svojeg osoblja uz NetApp all-flash!!