Thycotic Password Reset Server (PRS) – olakšajte rad svom IT help desku

Milan Marinković

Business Development Manager

Milan.Marinkovic@alef.com

Da li je vaš IT help desk previše angažovan na resetu lozinki i ne može pružati druge vidove neophodne podrške?

Predstavljamo vam rešenje koje će značajno olakšati rad IT help deska

Rešenje kompanije Thycotic pod nazivom Password Reset Server je self-service password management tool za bezbedan i efikasan rad sa lozinkama krajnjih korisnika.

Glavne porednosti rešenja su:

  • Smanjenje troškova i utrošenog vremena IT help deska
  • Uvođenje jače kontrole u radu sa lozinkama
  • Ispunjenje zahteva bezbednosnih zahteva i regulativa
  • Offline Reset

Istraživanja su pokazala da je prosečna cena po pozivu/tiketu za reset lozinke 20€ po svakom pozivu. Ako kompanija, na primer ima 500 korisnika i svaki korisnik bar jednom godišnje prijavi problem s lozinkom, godišnji trošak će iznositi najmanje 10.000€. Sa Thycotic Password Reset Server-om plaćate samo manji deo ovog troška (10%):

Proizvod Cena
Godišnji subscription za Password Reset Server do 500 korisnika sa uključenom podrškom 1.000€

Više informacija o proizvodu možete dobiti u sledećem videu ili na Thycotic web stranici.

Ako želite testirati rešenje, dobićete free trial za 15 user-a u trajanju od 15 dana. Možete nas kontaktirati na e-mail: rs-info@alef.com.

Efikasnost i bezbednost su naša načela na dnevnom nivou, da li su i vaša?

Thycotic štiti kompanije od sajber napada obezbeđujući siguran rad sa lozinkama, zaštitu krajnjih korisnika i kontrole pristupa. Rešenja su uspešno implementirana u preko 7,500 korisnika širom sveta, uključujući veliki broj Fortune 500 kompanija.

Saznajte više o Thycotic proizvodu.