Promo akcie

Cisco Trade-in: Technology Migration program (TMP)

| Patrik Ilijev

Získajte dodatočnú zľavu pri nákupe nového Cisco zariadenia vrátením vášho starého zariadenia! (Program určený pre partnerov).

Tech blog

Online emulátory Cisco Small Business zariadení

| Stanislav Hrda

Pri rozhodovaní o vhodnom type Cisco zariadenia si ho môžete najprv vyskúšať v online emulátore..

Optimalizované riadenie dát s NetApp SnapManagerom pre Oracle

| Miroslav Šimko

Spoločnosti potrebujú jednoduché riešenia, ktoré poskytujú nepretržitú dostupnosť a bezpečnosť cenných dát uložených v Oracle..

Inteligentná F5 DNS architektúra

| Stanislav Hrda

Každý užívateľ web stránky zadaním URL adresy využíva službu DNS na získanie obsahu stránky z presnej IP adresy. Všetko funguje až do momentu, kým niekto zámerne nezahltí server s nadmerným množstvom DNS požiadaviek.

Troubleshooting s využitím Flowmon sond

| Ondrej Kis

Využitie dátových tokov je bezpochyby základom spravovania sietí a riešení prevádzkových problémov. Čo keby bolo možné dátové toky obohatit ešte o viac informácií? Presne to ponúka riešenie Flowmon, ktoré v sebe integruje monitoring dátových tokov s technológiou deep packet inspection pre získanie informácií z L7.

Ako dlho vám vydrží vaša infraštruktúra? Kapacitné plánovanie Flowmon

| Ondrej Kis

S tým, ako sa vaša organizácia rozvíja a rastie, menia sa jej požiadavky na sieťovú infraštruktúru. Ako zaistiť vysokú dostupnosť služieb a zároveň čo možno najnižšie náklady na prevádzku? Ako dlho vám bude vaša terajšia infraštruktúra stačiť? Akú šírku pásma potrebujete? Na tieto aj ďalšie otázky dáva odpoveď kapacitné plánovanie, ktoré umožňuje určiť aktuálne a budúce požiadavky na sieťovú infraštruktúru a tým zaisťuje hladké fungovanie organizácie.

Certifikáty a partneri

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu.  Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu.

Spoločnosť ALEF je držiteľom mnohých špecializačných certifikácií.