Promo akcie

Cisco Trade-in: Technology Migration program (TMP)

| Patrik Ilijev

Získajte dodatočnú zľavu pri nákupe nového Cisco zariadenia vrátením vášho starého zariadenia! (Program určený pre partnerov).

Tech blog

Nové potreby siete internetu vecí IoT na príklade LoRaWAN™

| Stanislav Hrda

Internet vecí podľa kvalifikovaných projekcií ráta s nárastom na 50 miliárd uzlov v priebehu najbližších rokov..

Online emulátory Cisco Small Business zariadení

| Stanislav Hrda

Pri rozhodovaní o vhodnom type Cisco zariadenia si ho môžete najprv vyskúšať v online emulátore..

Optimalizované riadenie dát s NetApp SnapManagerom pre Oracle

| Miroslav Šimko

Spoločnosti potrebujú jednoduché riešenia, ktoré poskytujú nepretržitú dostupnosť a bezpečnosť cenných dát uložených v Oracle..

Inteligentná F5 DNS architektúra

| Stanislav Hrda

Každý užívateľ web stránky zadaním URL adresy využíva službu DNS na získanie obsahu stránky z presnej IP adresy. Všetko funguje až do momentu, kým niekto zámerne nezahltí server s nadmerným množstvom DNS požiadaviek.

Troubleshooting s využitím Flowmon sond

| Ondrej Kis

Využitie dátových tokov je bezpochyby základom spravovania sietí a riešení prevádzkových problémov. Čo keby bolo možné dátové toky obohatit ešte o viac informácií? Presne to ponúka riešenie Flowmon, ktoré v sebe integruje monitoring dátových tokov s technológiou deep packet inspection pre získanie informácií z L7.

Certifikáty a partneri

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu.  Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu.

Spoločnosť ALEF je držiteľom mnohých špecializačných certifikácií.