Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

Keď technológie neslúžia tak ako majú, výsledkom býva nielen frustrácia používateľov, ale aj výpadky tržieb či dokonca finančné straty vašej firmy.

Naši špecialisti vám pomôžu:

  • objasniť podstatu vzniknutých problémov v sieti
  • simulovať potenciálne problémy
  • robiť čiastočné zmeny v konfiguráciách systémov
  • vyškoliť vašich IT pracovníkov

Typická služba Administrácia zahŕňa:

  • realizáciu požiadaviek na zmenu softvérových parametrov v garantovanom čase
  • správu používateľských prístupov do siete
  • správu používateľských prístupov do systému
  • záznam zrealizovaných úprav do prevádzkovej dokumentácie zákazníka