Ako dlho vám vydrží vaša infraštruktúra? Kapacitné plánovanie Flowmon

Ondrej Kis

Product Manager - Security

ondrej.kis@alef.com

S tým, ako sa vaša organizácia rozvíja a rastie, menia sa jej požiadavky na sieťovú infraštruktúru. Ako zaistiť vysokú dostupnosť služieb a zároveň čo možno najnižšie náklady na prevádzku? Ako dlho vám bude vaša terajšia infraštruktúra stačiť? Akú šírku pásma potrebujete? Na tieto aj ďalšie otázky dáva odpoveď kapacitné plánovanie, ktoré umožňuje určiť aktuálne a budúce požiadavky na sieťovú infraštruktúru a tým zaisťuje hladké fungovanie organizácie.

Kapacitné plánovanie je dôležitá činnosť, bez ktorej organizácia riskuje zníženie výkonnosti siete, pomalú odozvu či odstávky svojich služieb. Dôsledkom je pokles produktivity, nespokojnosť zákazníkov a finančné straty. Riešenie FlowMon poskytuje sieťovým administrátorom všetky dôležité informácie pre určenie aktuálnych aj budúcich potrieb organizácie a elimináciu spomínaných rizík. Prostredníctvom technológie monitorovania dátových tokov dáva úplne presné informácie o využití šírky pásma, umožňuje identifikovať úzke miesta, redundancie a plytvanie sieťovými prostriedkami. Vďaka reportom a historickým dátam majú správcovia sietí úplný prehľad o využívaní infraštruktúry a môžu kvalifikovane rozhodovať o jej zmenách, upgradoch a alokácii sieťových prostriedkov.

S FlowMon získavate istotu, že sa vaša sieťová infraštruktúra bude vyvíjať podľa vašich potrieb. A to pri zachovaní najnižších nákladov na jej prevádzku.

FlowMon prináša:

  • Centrálny / jednotný pohľad na aktuálne a historické využitie šírky pásma siete
  • Znalostnú bázu (tvrdé dáta) pre plánovanie zmien a upgradov sieťovej infraštruktúry
  • Reportovanie o utilizácii siete, monitorovanie jej výkonnosti
  • Zníženie investičné kapitálových nákladov (CAPEX) pri súčasnom znížení rizika vzniku odstávok a neefektivity v sieti
  • Nástroj na optimalizáciu kapacity siete a odstránenie plytvania zdrojmi