ALEF edukatívny a testovací DemoLab pre Hybridný cloud

Miroslav Šimko

Key Account Manager, NetApp Bussiness Development

miroslav.simko@alef.com

Naučiť sa využívať cloud môže byť drahá záležitosť. Najmä, ak rôzne scenáre nemáte vopred vyskúšané. My v ALEF-e veríme, že práve vedomosti a skúsenosti získané pred samotným ostrým nasadením sú to, čo dokáže ochrániť spoločnosť pred nečakanými finančnými prekvapeniami, technickými ťažkosťami, alebo dokonca pred nutnosťou riešiť “roll back” a návrat z tejto cesty. Pre podporu adaptácie využitia hybridného cloudu a pre uľahčenie hľadania optimálnych scenárov sme preto vybudovali skutočné prostredie hybridného cloudu, ktoré pozostáva z troch lokalít.

 • Prvá lokalita je naše ALEF DC. Vybavené je „on-prem“ inštaláciou NetApp fyzických, ako aj virtuálnych diskových polí (All Flash AFF A250, StorageGRID, SolidFire & ONTAP Select SDS).
 • Ďalšie dve DC sú v Microsoft Azure a AWS. Sú vybavené takmer všetkými službami, ktoré sú dnes od NetApp dostupné pre použitie v cloudovom prostredí.
 • Tieto tri lokality sú navzájom prepojené prostredníctvom Site-to-Site VPN.

Hlavným účelom tohoto ALEF DemoLabu je pomôcť NetApp, Microsoft a AWS partnerom lepšie spoznať a poskytnúť možnosť vyskúšať si v reálnom nasadení technológie Azure, AWS a cloudové služby od NetApp. Samozrejme ostáva možnosť testovať aj on-premise NetApp inštalácie.

Nezáleží teda, či je témou zálohovanie do cloudu, alebo je cieľom budovanie disaster recovery lokality, alebo iba zoznámenie sa so základnými vlastnosťami hybridného prostredia, v našom DemoLabe pokrývame všetky tieto oblasti. Naši odborníci na NetApp, Azure a AWS pripravia prostredie podľa potreby a pomôžu s testovacími procedúrami. Dokážeme zabezpečiť asistenciu pre všetky vrstvy (storage, compute, networking and security), ako aj pre NetApp riešenia vo verzii on-prem alebo cloud.

Čo ponúkame?

 • Pomôžeme vám porozumieť Azure a AWS core technológiám a základným konceptom (storage, compute, networking) – od vytvorenia Azure/AWS účtu až po funkčnú IaaS
 • Bez ohľadu na to, na akej technológii prevádzkujete primárne DC, ukážeme vám, ako ho zálohovať do Azure alebo AWS
 • Naučíme vás, ako zálohovať on prem NetApp systémy do Azure Blob využitím natívnych riešení od NetApp-u
 • Ukážeme vám, ako sa vyhnúť potrebe budovania fyzických sekundárnych (alebo dokonca terciárnych) datacentier implementovaním NetApp cloud-ready riešení
 • Ako riešiť visibilitu a dostupnosť dát, a zároveň spĺňať požiadavky GDPR, bez ohľadu na to, či sa vaše dáta nachádzajú vo vašom DC (NetApp FAS/AFF, Linux & Windows file server, OneDrive account, atď…) alebo vo verejnom cloude
 • Ako synchronizovať a replikovať dáta z akéhokoľvek zdroja, do akejkoľvek destinácie v akomkoľvek prostredí
 • Ako optimalizovať a spravovať vaše Virtual Windows Desktop prostredie v Azure alebo AWS
 • Ako možno šetriť prostredníctvom archivovania “studených dát” (S3 target, archive)


Ak sú tieto témy pre vás zaujímavé a môžeme byť nápomocní pri vašich aktivitách, ozvite sa nám:

kontaktujte nás