ALEF vzdeláva mladých študentov FIIT STU - v oblasti technológie MPLS

Peter Frasch

Data Center Systems Engineer

peter.frasch@alef.com

V rámci spolupráce medzi spoločnosťou Alef Distribution SK, s.r.o. a Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Bratislava sa v mesiaci december konala mini séria dvoch odborných prednášok pre študentov FIIT. Prednášky boli súčasťou teoretickej prípravy študentov z predmetu WAN technológie.

Prvá prednáška sa týkala technológie MPLS Traffic Engineering, na ktorej sa študenti mohli zoznámiť so základnými tézami technológie, s dôvodmi, prečo MPLS TE vlastne môže prevádzkovateľ MPLS siete vôbec potrebovať, ako konkrétne funguje technológia na Cisco zariadeniach i základnú konfiguráciu MPLS TE na Cisco zariadeniach.

Druhá prednáška mala tému Inter-AS VPN. Študenti opäť mohli nahliadnuť do zákulisia technických výziev prevádzkovateľov MPLS sietí. Konkrétne, aké možnosti majú poskytovatelia služieb prevádzkujúci MPLS VPN, ak potrebujú prepojiť svoju sieť so sieťou iného poskytovateľa, aby mohli svojim zákazníkom poskytovať službu MPLS VPN krížom cez viacero sietí partnerských poskytovateľov (autonómnych systémov). V prednáške boli vysvetlené voľby prepojení MPLS VPN sietí, z ktorých si poskytovatelia môžu vyberať. Okrem výhod a nevýhod pri jednotlivých technických riešeniach boli prezentované aj špecifické príkazy umožňujúce nakonfigurovať konkrétnu voľbu Inter-AS MPLS VPN.

Prednášky sa kvôli pandemickým opatreniam konali online pomocou platformy Webex od Cisco Systems. Verím, že aj týmito prednáškami získali študenti cenné znalosti, ktoré vo svojom budúcom zamestnaní využijú, hoci ide o špecifické technológie.