Automatizácia procesu obnovy Cisco podpory

Rozšírte svoj obchodný potenciál využitím pokročilého nástroja na automatizáciu renewalov podpory a softvéru spoločnosti Cisco. Objavte nástroj, ktorý vám pomáha v obchodnom cykle a rieši bežné problémy, ako sú napríklad zahlcujúce administratívne úlohy, riadenie termínov a nedostatočná spätná väzba od zákazníkov. Vyskúšajte pohodlie používateľsky prívetivej aplikácie, ktorá poskytuje komplexný prehľad o údajoch a uľahčuje efektívnu komunikáciu.

Táto inovatívna platforma slúži ako dôležité prepojenie medzi Vami, spoločnosťou ALEF a spoločnosťou Cisco. Rieši vzájomnú spoluprácu, ktorá vedie k spokojnosti zákazníkov a pomáha rozvíjať spoločné obchodné príležitosti. Poskytovaním presne načasovaných a prispôsobených správ môžete aktívne pomáhať svojim zákazníkom pri adopcii riešení spoločnosti Cisco. Zároveň Vám tiež pomáha zefektívniť proces obnovy a poskytuje príležitosti na ponuku služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Customer Success manažéra!
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

 

Kľúčové body pre úspešný obchodný proces:

ZABEZPEČENIE obnovy Cisco predplatného a podpory

ZVÝŠENIE úspešnosti Cisco obnovy

ZVÝŠENIE objemu pravidelne sa opakujúcich služieb

SPRÁVA A RIADENIE predplatného a služieb

 DOSIAHNUTIE vysokej úrovne spokojnosti zákazníkov

ŽIADNE ĎALŠIE NÁKLADY, platforma je zadarmo

Čo vám prinesie proces automatizácie nástroja pre obnovu?

Automatizované nástroje na ponúknutie obnovy (nastavenie marže a kontaktných osôb pre prijímanie ponúk)

Zamerajte sa na veľké príležitosti, automatizujte nízkonákladové obnovy (automaticky ponúkané a prezentované všetky ponuky "upsell" a "cross-sell").

Prispôsobené a co-brandované oznámenia pre koncových používateľov, ktoré oslovia správnych ľudí (zabezpečte si partnerské kanály interaktívnymi ponukami pod značkou vašej spoločnosti).

Vytváranie analýz na základe spätnej väzby užívateľov (prehľad o obnovách v reálnom čase až na úroveň koncových zákazníkov).

Poskytovanie individuálnych stretnutí, plánovanie a podávanie správ.

Uspokojenie dopytu zákazníkov po samoobslužných riešeniach, interaktívnych ponukách a variabilite platobných možností.

Spoločnosť Cisco preberá vedúcu úlohu v procese obnovy a automaticky generuje ponuku na obnovu služieb a podpory. Táto ponuka prechádza procesom overovania pomocou rozhraní API medzi jednotlivými článkami reťazca, čím sa zabezpečí jej presnosť a úplnosť. Po overení sa ponuka odovzdá nástroju tretej strany, ktorý spracuje samotnú ponuku obnovy predplatného a podpory. Vďaka tomuto zefektívneniu celého systému si môžete kedykoľvek pohodlne stiahnuť úplný zoznam ponúk na obnovenie. Ponuku je potom možné exportovať do rôznych formátov. Okrem toho, je možné kedykoľvek okamžite vystaviť ponuku zákazníkovi, čím sa urýchli celý proces obnovenia predplatného a podpory.


 

"Pomôžeme Vám zlepšiť vzťahy a obchod automatizáciou procesov obnovy Cisco predplatného a podpory. Vstúpte a využite výhody Cisco Lifecycle komunity so spoločnosťou ALEF!" Erik Karkuš, Customer Success Manager

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ a získať viac informácií!