Cisco Catalyst 9130: Vlajková loď Cisco Wi-Fi 6 prístupových bodov

Michal Mardiak

Systems Engineer Infrastructure

Michal.Mardiak@alef.com

Nová generácia bezdrôtových sietí Wi-Fi 6 prináša množstvo benefitov do podnikových sietí a po jej uvedení začali výrobcovia predstavovať svoje nové modely bezdrôtových prístupových bodov (WAP). Najnovším prírastkom do rodiny Wi-Fi 6 WAP od spoločnosti Cisco, je model Cisco Catalyst 9130. Aké novinky a vylepšenia nám tento model prináša?

Ako je spomenuté v úvode, Cisco Catalyst 9130 podporuje najnovší štandard 6. generácie Wi-Fi sietí. Umožňuje teda naplno využiť všetky benefity týchto sietí (OFDMA v smere downlink a uplink, BSS coloring, TWT, MU-MIMO a množstvo iných - viac si môžete o týchto funkcionalitách prečítať v tomto blogu), pričom stále zostáva zachovaná aj kompatibilita s prechádzajúcimi verziami štandardu 802.11a/b/g/n/ac.

Ako jeden z prvých WAP využíva 8x8 antén v 5GHz pásme a 4x4 antény v 2,4GHz pásme. Disponuje tromi samostatnými rádiovými čipmi, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pri nasadení. Tieto tri rádiové čipy umožňujú pracovať aj v móde 4x4+4x4 pre 5GHz pásmo a 4x4 pre 2,4GHz pásmo súčasne. V tomto prípade je teda možné využívať dve nezávislé rádia v 5GHz pásme a nestratiť konektivitu pre 2,4GHz pásmo, čo prináša mnohé benefity napríklad v prípade mesh sietí či v situáciách s vysokou koncentráciou klientov, kde by inak bolo nutné nasadiť dva samostatné WAP.

Flexibilné nasadenie vo vašej sieti umožňuje aj skutočnosť, že Cisco Catalyst 9130 ako prvý 8x8 WAP na trhu podporuje aj pripojenie externej antény. Model s externými anténami je vzhľadovo veľmi podobný s modelom s integrovanými anténami ale líši sa konektorom pre externú anténu. Externé antény sa teda už nepripájajú pomocou štandardného Cisco RP-TNC konektoru ako je zvykom pri klasických Cisco WAP, ale pomocou nového Smart 8 konektoru. Nový konektor umožňuje jednoduchú inštaláciu antény a pripojenie tzv. Self Identifying antény  - prístupový bod automaticky rozozná vlastnosti antény a prispôsobí k nim svoje nastavenia. V prípade, že už máte RP-TNC antény, tak nie je nutné dokupovať nové antény. Catalyst 9130 s externými anténami je kompatibilný aj s anténami od spoločnosti Cisco s RP-TNC alebo N konektorom avšak v tomto prípade je nutné použiť špeciálnu redukciu.

Podobne ako model Catalyst 9120 aj Catalyst 9130 prináša všetky výhody spojené s novým čipom Cisco RF-ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). RF-ASIC je plne softvérovo definované rádio, ktoré dokáže vykonávať pokročilú analýzu bezdrôtového spektra bez obmedzenia užívateľskej prevádzky a poskytovať tak komplexné funkcionality ako napríklad Cisco CleanAir, WIPS, FastLocate, Offchannel RRM, Zero Wait DFS či Dual Filter DFS.

Catalyst 9130 je možné  pripojiť ku kontrolérom Catalyst rady 9800 a taktiež ku kontrolérom využívajúcimi operačný systém AireOS (model 3504, 5520, 8540  či virtuálny kontrolér) s prislúchajúcou verziou, ktorá podporuje Catalyst 9130 WAP. Ďalším možným nasadením najmä pre malé siete je tzv. Embedded Wireless Lan Controller (EWLC) kedy jedno alebo viac WAP slúži ako kontrolér a zároveň umožňuje pripojenie klientov do siete. Zvyšné WAP v sieti sa pripájajú na WAP s EWLC softvérom a sú ním riadené. Dátová prevádzka však nie je tunelovaná na WAP s EWLC softvérom, ale je prepájaná lokálne priamo do infraštruktúry. EWLC nasadenie teda podporuje zjednodušený centralizovaný manažment, no neumožňuje komplexnejšie operácie s dátami posielanými klientami. Téme EWLC sa budeme venovať bližšie v jednom z nasledujúcich tech blogov.

Najnovšie AP Catalyst 9130 patrí do novej rodiny Catalyst prístupových bodov aj z pohľadu dizajnu. Dizajn navrhla známa dizajnérska značka Pininfarina a tento prístupový bod si teda zachováva totožný vzhľad s ostatnými modelmi Catalyst rady, pričom sa líši len rozmermi.

Vyber správneho prístupového bodu do bezdrôtovej siete je veľmi dôležitý a umožní vám, aby vaša sieť správne fungovala a bola schopná poskytovať služby, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Nové prístupové body Cisco Catalyst 9130 sú jedny z najpokročilejších WAP novej Catalyst rady a určite prinesú množstvo benefitov do vašej siete (detailné informácie o WAP rady Catalyst 9130 nájdete v produktovom liste). 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi vám pomôžeme so správnym výberom WAP pre vašu sieť