Cisco HyperFlex 3.0 – Hyperkonvergovaná platforma pre multicloud éru

Marián Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

25.januára 2018 Cisco predstavila softwarovú verziu 3.0 pre hyperkonvergovanú platformu Cisco HyperFlex, prinášajúcu najnovšiu generáciu inovácií zabezpečujúcich bezkonkurenčný výkon a jednoduchosť pre prevádzkovanie ľubovoľných aplikácií v ľubovoľnom rozsahu v ľubovoľnom cloud prostredí.

Hyperkonvergované riešenia veľmi často podceňujú alebo marginalizujú kritickú úlohu, ktorú pre výkon a škálovanie klastrovaných serverov zohráva sieťová infraštruktúra a distribuované súborové systémy. Riešenie spoločnosti Cisco odznova definuje termín hyperkonvergencia prostredníctvom komplexného prístupu pokrývajúceho všetky aspekty riešenia. Tento prístup využíva vysoko výkonnú serverovú platformu s integrovanou sieťovou infraštruktúrou v spojení so sofistikovaným súborovým systémom optimálne navrhnutým špecificky pre daný účel. Výsledkom je hyperkonvergované riešenie ktoré je technologickým lídrom z pohľadu poskytovaného výkonu a ktoré tak umožňuje efektívnu podporu oveľa širšieho portfólia aplikácií, vrátane náročných databáz a kritických ERP systémov.

Verzia HyperFlex 3.0 prináša významné novinky ktoré je možné kategorizovať do troch základných skupín:

Podpora ľubovoľných aplikácií:

  • Podpora multi-hypervisor prostredí – podpora VMware ESXi doplnená o podporu Microsoft Hyper-V
  • Podpora kontajnerov – podpora storage služieb pre kontajnerovú platform Kubernetes otvára možnosť vývoja a implementácie natívnych cloud aplikácií na platforme HyperFlex
  • Validácia podnikových aplikácií – podporuje prevádzku rozsiahleho portfólia aplikačných workloadov a ponúka sofistikované nástroje na zjednodušenie a uľahčenie projektov migrácie aplikácií na platform HyperFlex (Workload Profiler, nástroje pre kapacitnú a výkonnostnú dimenzáciu, benchmarking, atď.). K dispozícii je tiež podrobná dokumentácia a validované návrhové a implementačné príručky pre celý rad aplikácií vrátane  kritických databáz, ERP systémov a analytických nástrojov (napr. Oracle, MS SQL, SAP, MS Exchange, Splunk, atď.)

Podpora spolupráce s ľubovoľným cloud prostredím:

  • Aplikačný monitoring z pohľadu výkonu – výkonnostný monitoring hybridných aplikácií prevádzkovaných na platforme HyperFlex alebo distribuovaných naprieč vicerými cloud službami prostredníctvom systému AppDynamics
  • Umiestňovanie aplikácií – podpora adaptívnej automatickej analýzy prostredia a následného umiestňovania aplikačných workloadov prostredníctvom systému Cisco Workload Optimization Manager
  • Cloud management – management kompletného životného cyklu aplikačných workloadov v nehomogénnych privátnych aj verejných cloud prostrediach prostredníctvom systému Cisco CloudCenter
  • Platforma pre privátny cloud

Podpora ľubovoľnej rozšíriteľnosti riešenia:

  • Zvýšená rozšíriteľnosť a robustnosť – podpora HyperFlex klastrov s veľkostou až 64 uzlov a možnosťou využitia dostupnostných zón
  • Podpora geograficky distribuovaných  klastrov – natívna podpora synchrónnej replikácie dát umožňuje implementáciu geograficky distribuovaných klastrov s nulovou hodnotou RPO a extrémne nízkou hodnotou RTO
  • Management prostredníctvom cloud služby – management systém Cisco InterSight prevádzkovaný ako cloudová služba zabezpečuje implementáciu HyperFlex klastrov z cloudu a rozširuje dosah centralizovanej implementácie HyperFlex prostredí a ich managementu na ľubovoľné vzdialené lokality.


Viac informácií o hyperkonvergovanej platforme Cisco HyperFlex:

VIAC INFO HYPERFLEX

TechWise TV – HyperFlex MultiCloud Platform Live Webinar, 28.februára 2018:

REGISTRácia na webinár [ENG]