Cisco Jabber uľahčuje a zefektívňuje prácu

Michal Mlynka

Senior Systems Engineer

michal.mlynka@alef.com

Aplikácia má viac ako 50 miliónov používateľov. To robí túto softvérovú platformu jednou z najrozšírenejších aplikácií pre internú firemnú komunikáciu na svete.

Hlavná výhoda je multifunkcionalita - Okrem výmeny rýchlych správ, súborov, sledovania prezenčného statusu, zdieľania obrazovky z PC alebo kontroly vzdialeného PC, môžete aplikáciu využívať pre hlasové alebo video hovory z vašich počítačov.

Komunikačný klient Cisco Jabber, verzia 12, prináša novinky:

-    Podpora viacerých liniek [Multiline] –  Prináša podporu viacerých liniek pre desktopových klientov. To umožňuje používateľom vykonávať rôzne úlohy pomocou viac ako jednej nakonfigurovanej linky alebo telefónneho čísla. V režime softvérového telefónu môžu mať vaši používatelia k dispozícii až 8 liniek.

-          Cisco Jabber Bots - Prostredníctvom nástroja Bot SDK máte možnosť vytvoriť  XMPP Chat Bot pre vašich používateľov. Takýchto „Botov“ môžete využívať na interaktívnu komunikáciu so systémami, automatizáciu systémových procesov alebo na pokročilý monitoring systémov [napr. sieťové systémy, burzové správy a pod.].

-          Monitorovanie bezdrôtovej lokality [Wireless Location Monitoring] — Vlastnosť, ktorá umožňuje určiť fyzickú polohu používateľov vo vašej vnútropodnikovej sieti. Tieto informácie sú uložené v aplikácii Cisco Unified Communications Manager [CUCM] a za pomoci bezdrôtovej siete ste schopní určiť prístupový bod, cez ktorý sú vaši používatelia prihlásení do siete.