Cisco Webex - výučba a komunikácia na diaľku

Odozva na začiatok pandémie COVID19 na Slovensku, bolo školám umožnené bezplatne používať aplikáciu Cisco Webex. Súčasťou tohto balíka služieb boli produkty Webex Meetings, Events, Training a Webex Teams.

Nástroje pre vzdelávanie na diaľku:

 

 

Umožňuje výučbu pomocou virtuálnych stretnutí. Je jedno, či sa stretnete s celou triedou, jedným žiakom či v menšej skupine. Môžete prednášať, viesť diskusie, zdieľať obsah a zároveň si nahrať celý priebeh hodiny.

Umožňuje pokračovať s výučbou aj mimo triedy pomocou tímových správ, zdieľania obsahu, online tabule, vzájomného volania nielen v tímoch ale aj v priamej komunikáciu „1:1“.

 

 

Študentov aktívne zapojí do digitálnej výučby pomocou tabule na písanie či kreslenie alebo videokonferenčného zariadenia.

Nové, rozšírené modely vzdelávania

Kombinácia výučby v triede, online a výučby zo záznamu umožňuje prispôsobiť sa rozvrhu študentov a rozšíriť flexibilitu učebných osnov. Personalizované, samostatné tempo a asynchrónna výučba zaistí pozornosť študentov a schopnosť učiť sa podľa individuálnych možností.

Licenčná kalkulačka

Ďakujeme za záujem, budeme Vás čoskoro kontaktovať.

Výpočet ceny licencií
Minimálny počet je 25 licencií. Cena licencie je na 1 rok
Licenčná kalkulačka
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Výučba, založená na videu s nahrávkami pre diaľkové alebo asynchrónne učenie znamená, že sa študenti môžu učiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek na akomkoľvek zariadení. Tímové správy a pracovné postupy umožňujú študentom dokončiť úlohy individuálne alebo v malých skupinách pred aj po tradičnej výučbe. Počas virtuálneho stretnutia „1:1” si študenti udržia koncentráciu na potrebnej úrovni vďaka špecializovaným
inštrukciám, ktoré potrebujú.

Spoločnosť Cisco pripravila a v týchto dňoch uvoľnila pre školy špeciálnu ponuku služieb EDU Webex - „Cisco Webex pre školy“ a spoločnosť CEELABS, ako jej partner, túto ponuku rozširuje o ďalšie voliteľné prvky podpory pre školy pre efektívne  nasadenie a  používanie Webexu vo výučbe. CEELABS chce takto nadviazať na podporu škôl v predchádzajúcom období a zároveň chce ponúknuť školám okrem samotného predaja licencií aj ďalšie služby vychádzajúce zo znalostí a skúseností pri nasadzovaní Webex nástrojov a technológií pre podporu vzdelávania na diaľku.

Cisco Webex platforma je bezpečná služba postavená na šifrovanej komunikácií, a výrobca pravidelne poskytuje bezpečnostné aktualizácie.

Základná ponuka „Cisco Webex pre školy“ je založená na licenčnej zmluve, ktorá zahŕňa všetkých učiteľov. Licencia pre učiteľov obsahuje v sebe licenciu aj pre študentov školy, ktorí môžu Webex služby využívať bezplatne.

Škola môže používať celú sadu Webex služieb:

  • Cisco Webex Meetings pre 1 000 účastníkov
  • Cisco Webex Trainings pre 1 000 účastníkov
  • Cisco Webex Events pre 1 000 účastníkov
  • Cisco Webex Teams s bezpečnostným rozšírením Webex Pro Pack
  • Registráciu koncových videokonferenčných jednotiek Cisco Webex
  • Integráciu LMS nástrojov (learning management system)

 

Koľko to stojí?

Modelový príklad  
Indikatívny výpočet – 25 licencií x 2 USD x 12 mesiacov = 600 USD bez DPH na 1 rok
*Základná cena sady EDU Webex služieb vychádza z ceny 2 USD za jednu učiteľskú licenciu na kalendárny mesiac pri minimálnom počte 25 licencií a minimálnom období 12 mesiacov
**(cena v USD bude prepočítaná aktuálnym kurzom Tatra banky, devíza predaj v deň fakturácie, na EUR a doplnená o DPH)

V prípade záujmu o túto technológiu

 kontaktujte nás