Cloud Volumes ONTAP - Univerzálna storage platforma

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

Toto výkonné riešenie pre vysokú záťaž s funkciami ochrany údajov a efektivity ukladania je k dispozícii v prostrediach AWS, Azure, Google Cloud a hybrid

Cloud Volumes ONTAP: Správa Dát na báze cloudu

 Cloudové prostredia vám poskytujú flexibilitu a efektívnosť, ktorú potrebujete pre svoje podnikanie. Pokiaľ ide o rýchlu implementáciu zdrojov IT alebo aplikácií s rôznymi požiadavkami navýkon, cloud poskytuje väčšiu flexibilitu ako akékoľvek lokálne riešenia. Zdroje sa používajú iba podľa potreby. NetAppCloud Volumes ONTAP je softvér na správu natívnych údajov založený na storage softvéri NetAppONTAP. Je to prvotriedna univerzálna úložná platforma, ktorá integruje dátové centrum a cloud. Ak sa ten istý úložný softvér používa v cloude a on-premise, môže sa maximalizovať pridaná hodnota Data-Fabric architektúry a súčasne sa môžu ušetriť náklady a čas potrebný na zaškolenie pracovníkov IT.

„Vybrali sme NetApp z dôvodu dobrého výkonu, ktorý bol preukázaný v POC, ľahkej integrácie systému a zlepšenia doby odozvy riešenia.“
-Hugo Aquino, riaditeľ infraštruktúrnych služieb a technologických operácií, Copa Airlines

Cloud Volumes ONTAP umožňuje:

Keď sa prostredie cloudového úložiska vytvorí pomocou cloud volumes ONTAP, profitujete z pokročilých funkcií pre správu dát v cloudovom úložisku. ONTAP umožňuje poskytovanie úložiska NAS a SAN pre aplikačné prostredie s podporou SMB, NFS a iSCSI. Môžete tiež profitovať z priestorovo úsporných NetApp Snapshot kopií, ktoré poskytujú takmer okamžité kópie zálohovaných a obnovovacích údajov bez použitia ďalších zdrojov úložného priestoru alebo ovplyvňovania výkonu aplikácií. Softvér ONTAP SnapCenter umožňuje vytváranie konzistentných Snapshot kópií v súlade s aplikáciou. Technológia replikácie úložného priestoru SnapMirror kombinuje hybridný cloud prepojením lokálneho NetApp AFF, hybridného FAS a SDS ONTAP Select , ako aj NetAppHCI s prostredím Cloud ONTAP Volumes.

 “Nové Volumy je možné bez problémov pridať. Nepotrebujeme žiadne nové police. Ak dôjde k chybe, nedôjde k žiadnemu výpadku. To nám šetrí čas a peniaze. Rozšírenie nášho prostredia NetApp ONTAP do cloudu nám prinieslo obrovské výhody.
- Štátna agentúra IT Bureau USA, vedúci výziev v oblasti infraštruktúry

Výzvy

V minulosti Dáta podporovali výkonnosť spoločnosti, dnes sú Dáta spoločnosťou. Musíte mať dosah na svoje Dáta bez ohľadu na miesto. Preto potrebujete jednotné a koherentné dátové prostredie, ktoré nazývame „dátová štruktúra“. Okrem toho máte rôzne požiadavky - od obnovy po katastrofe, vývojového a testovacieho prostredia až po kritické aplikácie - ktoré vyžadujú vysoko dostupnú nepretržitú prevádzku, ako napríklad Obchodné aplikácie pre produkčné a súborové služby prostredníctvom NFS a SM.

Riešenie

Cloud Volumes ONTAP ponúka riešenie ukladania údajov na serveroch AWS, Google a Azure, ktoré spĺňa širokú škálu požiadaviek zákazníkov. Cloud Volumes ONTAP je implementovaný prostredníctvom NetApp Cloud Manager, zjednotenej konzoly. Tento nástroj vás podporuje pri inštalácii, alokácii zdrojov a poskytovaní údajov. Cloud Manager sa používa na každodenné úlohy správy zdrojov údajov cloudu a zjednodušuje správu cloudového úložiska tým, že poskytuje frontend pre cloudové monitorovanie a správu cloudu úložných systémov NetApp ONTAP - lokálne, hybridne alebo v cloude. Všetky funkcie Cloud Manager je možné vykonávať prostredníctvom RESTful API, takže operácie ukladania v cloude môžu byť automatizované a organizované. Cloud Volumes ONTAP ponúka dva modely spotreby úložiska: S modelom založeným na využití je možné úložisko zakúpiť priamo na stránke poskytovateľa cloudu. Fakturácia sa vykonáva na hodinovom základe. Alebo si prineste  svoj vlastný licenčný model (BYOL). Je to licencia zakúpená od spoločnosti NetApp, ktorá bude  nainštalovaná vo vašej inštancii Cloud Volumes ONTAP. Predplatné BYOL je možné zakúpiť na obdobie jedného roka, dvoch alebo troch rokov.

Rozhodujúca výhoda

Softvér NetApp Cloud Volumes ONTAP podporuje správu údajov tým, že ovláda úložné prostriedky vo verejných cloudoch pomocou softvéru NetApp Cloud Volumes ONTAP. Vďaka rýchlej funkcii point-and-click aplikácie NetApp Cloud Manager je možné implementovať pokročilé systémy správy Dát behom niekoľkých minút, iba niekoľkými kliknutiami myši na požadovaný cloud. Týmto spôsobom môžete poskytnúť viac aplikácií v cloude, ktoré umožňujú použitie podľa potrieb.

Produkty a Riešenia

 V prípade ak potrebujete konzultáciu

 kontaktujte nás