Monika Botíková

Monika Botíková

EU/VO Specialist

Eurofondy - Grantové poradenstvo na kľúč

Vaše projekty si mnohokrát vyžadujú špeciálne podmienky a projekt na mieru. Neviete si poradiť? Máte dobrý nápad a myšlienku na technologický EU projekt?
Aj s takýmito mimoriadnymi požiadavkami sme vám pripravení pomôcť.

Prípravné služby:

 

 • analýza  projektových zámerov klienta z grantových schém,
 • tvorba projektových zámerov vhodných na financovanie z grantových schém podľa požiadaviek klientov,
 • prieskum a identifikácia možností získavania finančných prostriedkov na projekty podľa individuálnych potrieb klientov.

 

Príprava projektu, ktorý bude financovaný z grantovej schémy:

 • príprava  žiadosti o grant a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov,
 • príprava procesu verejného obstarávania.

Implementácia schváleného projektu z grantovej schémy:

 • finančné riadenie,
 • monitorovanie projektu,
 • zabezpečenie publicity a informovanosti projektu,
 • realizácia verejného obstarávania,
 • účasť na kontrolách zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov,
 • konzultácie a komunikácia s poskytovateľom grantových finančných zdrojov,
 • zmeny zmluvy medzi poskytovateľom finančných prostriedkov a prijímateľom finančných prostriedkov,
 • zmeny zmluvy medzi prijímateľom finančných prostriedkov a dodávateľom stavebných prác, tovarov alebo služieb.

Pre viac informácií alebo ak máte konkrétny projekt ozvite sa nám na: