F5 webinár: Ako zvládnuť manažment multicloudového bludiska

Michal Bača

Business Development Manager - F5

michal.baca@alef.com

85% organizácií už používa multicloudovú architektúru. Ostatných 15% ju používa nepravidelne. Pri pridaní každého ďalšieho cloudu sa zvyšuje komplexnosť a zložitosť riešenia, pribúdajú nové rozhrania a ďalšia potenciálna bezpečnostná hrozba.

Pomôžte vašej organizácii reagovať na tieto výzvy a uspieť v multicloudovom svete nasadením kľúčových zásad, riešení, technológií a nástrojov, ktoré vám umožnia poskytovať služby konzistentne, efektívne a bezpečne vo všetkých vašich cloudoch.

V tomto webovom seminári sa dozviete:

  • 5 kľúčových princípov vrátane abstrakcie, štandardizácie a automatizácie - nových požiadaviek na sieťové operácie.
  • Ako plánovať architektúru multicloudových riešení, ktorá vám pomôže vyhnúť sa nástrahám rôznorodých prostredí  viacerých poskytovateľoch.
  • Bežné prípady použitia, ktoré vám pomôžu pri rýchlom, kontrolovanom a bezpečnejšom nasadzovaní aplikácií v cloude.
  • Ako sa vymaniť z bludiska v multicloudovom prostredí, ktoré môže zmeniť spôsob, akým poskytujete aplikácie a zvyšujete svoju konkurencieschopnosť na trhu. 

 

ZAREGISTRUJTE SA NA WEBINÁR 

Dátum: utorok, 23. januára  2018

Čas: 12:00 - 13:00 

Webinár bude prebiehať v angličtine.

Garanti webináru:

David Warburton

Senior Systems Engineer

Joe Dotson

Regional Marketing Manager

 

V prípade otázok sa môžte obrátiť na ladislav.gregor@alef.com