FabricPool: Preklenutie medzery z All-Flash dátového centra do cloudu

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

FabricPool je hybridné úložné riešenie, ktoré používa agregát all flash (all SSD) ako vrstvu výkonu a objektové úložisko ako vrstvu externej kapacity. Táto kombinácia výkonu a vrstvenia cloudu do jedného úložného poolu spravuje dáta bez problémov a znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Dáta sa stavajú príliš drahými na to, aby sme ich ukladali na vysoko výkonné disky. Manuálny presun dát medzi All Flash a cloudom je pomalý a príliš zložitý na správu. Zmena aplikácií, aby boli pripravené na cloud, je zložitá a rušivá.

NetApp FabricPool® poskytuje integráciu medzi all-flash v lokálnych dátových centrách a cloudom a spája ich tak, aby vytvorili technicky dobre navrhnuté riešenie s hlbokým obchodným dopadom. FabricPool je funkcia ONTAP®, ktorá umožňuje ľubovoľnému workloadu (SAN alebo NAS) v systéme ONTAP uchovávať hot dáta na úrovni all-flash a ukladať neaktívne (cold) dáta do nízkonákladového objektového úložiska, či už lokálne, alebo v cloude. Neaktívne údaje môžu tvoriť až 80% celkovej kapacity úložiska a tiering týchto údajov poskytuje významné úspory celkových nákladov na vlastníctvo pre klienta.

Politika tierovania je dynamická a automaticky začne presúvať dáta na vrstvu úložiska cold / neaktívnych objektov, keď sa začne plniť vrstva all-flash, aby ste nemuseli dopľnať primárne úložisko ani neplatili za ukladanie dát v cloude skôr. Ako je to potrebné

FabricPool vám dáva silu :

  • Používajte zložené agregáty na kombináciu All-Flash a cloudu do jedného storage poolu
  • Posuňte hot dáta do All-Flash a cold dáta do cloudu
  • Automaticky sledovať vlastnosti dát
  • Neprerušovane presúvajte dáta používateľov a aplikácií
  • Prístup k svojim údajom na požiadanie

Hybridný cloud: transparentný pre existujúce aplikácie

FabricPool je transparentný pre aplikácie a dáva vám možnosť využívať výhody cloudovej ekonomiky bez obetovania výkonu alebo nutnosti opätovného hľadania riešení na zvýšenie efektívnosti úložiska. Výhody FabricPool ďaleko prevyšujú hierarchickú správu úložiska, ktorá ponúka možnosti automatického radenia. FabricPool podporuje ukladanie objektov od viacerých poskytovateľov, ako sú Alibaba Cloud Object Storage Service, Amazon S3, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage a Microsoft Azure Blob Storage, ako aj do súkromných cloudov, ako je NetApp StorageGRID.

 V prípade záujmu o túto technológiu

 kontaktujte nás