FlowMon uvádza novú verziu svojho riešenia 10.2

Ondrej Kis

Product Manager - Security

ondrej.kis@alef.com

Tá prináša niekoľko zmien, ktoré sa zameriavajú na efektívnejšiu identifikáciu výkonnostných problémov siete aj odozvu užívateľského prostredia, vylepšujú schopnosť monitorovania cloudu alebo zjednodušujú administráciu systému. Rozšírená bola aj podpora nových protokolov používaných v priemyselných sieťach a systémoch.

Jednu z najviditeľnejších noviniek verzie FlowMon 10.2 predstavuje efektívnejšia práca s nastavením alertov. Teraz môžete pri ich definícii využiť aj NPM metriky ako sú RTT, SRT a ďalšími, čo oceníte napríklad v rámci automatickej identifikácie degradácie výkonu kritických služieb a u množstva ďalších prípadov. Vzhľadom na potrebu riešiť incidenty a krízové situácie takpovediac v reálnom čase, je aktuálne možné vyhodnocovať alerty každých 30 sekúnd, čo môže viesť až k desaťnásobnému skráteniu reakčnej doby.

Prehľad zmien a noviniek v FlowMon 10.2

 •     Možnosť definovať alerty na základe metrík na sledovanie výkonu siete (NPM)
 •     Podpora alertov nad 30s profily
 •     Podpora spracovania NPM informáciu zo zariadení Cisco s podporou AVC
 •     Podpora pre spracovanie Amazon VPC Flow Logs
 •     Ďalšie podporované protokoly pre prostredie SCADA / IoT
 •     Rozšírené možnosti SNMP monitoringu
 •     Vylepšená integrácia LDAP
 •     Podpora pre FMD konfiguráciu v rámci DA
 •     Zálohovanie a obnova Master unit v rámci DA
 •     Optimalizácia celkového výkonu a odozvy
 •     Podpora pre SSL u Gigamon zariadení

Verzia FlowMon 10.2 dokáže natívne spracovávať Cisco AVC metriky a mapovať ich ako proprietárne FlowMon NPM, čím umožňuje ich ďalšie transparentné spracovanie, či už v rámci reportingu, v dashboardu, výstrahách atď. Novinkou je podpora protokolu Amazon VPC Flow Logs umožňujúci natívny monitoring v prostredí Amazon Virtual Private Cloud. Rozšírená bola podpora ďalších protokolov z oblasti priemyselných sietí a systémov IoT / ICS, tentoraz so zameraním na oblasť energetiky. Novo možno využiť protokoly IEC 61859 (GOOSE / MMS) a DLMS. V prípade zariadení Gigamon vie FlowMon 10.2 tiež monitorovať a analyzovať vybrané informácie z SSL komunikácie.

 V prípade záujmu o viac informácií, či konzultáciu sa nám ozvite na:

Ondrej.kis@alef.com