Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

Potrebujete pri problémoch s hardvérom minimalizovať výpadok siete a nechcete si robiť starosti s obnovovaním prevádzky?

S našou službou HW Repair získate rýchlu, garantovanú výmenu hardvérových dielov za nové. Službu poskytujeme predovšetkým pre zariadenia Cisco Systems. Rýchlu výmenu do niekoľkých hodín vieme zabezpečiť vďaka nášmu skladu náhradných dielov v Bratislave, v ktorom máme hardvér v hodnote niekoľkých miliónov eur.

So službou HW Repair získavate nasledovné výhody:

Hotline 24x7

pre nahlásenie porúch – telefonicky, emailom, alebo cez web

Výjazd technika

a identifikácia poruchy špecialistom na danú technologickú oblasť

Dodanie náhradného dielu

z vlastného servisného skladu v Bratislave

Výmena a sprevádzkovanie nového hardvéru

Administrácia reklamácie

a výmeny chybného dielu u výrobcu

Podmienkou pre poskytnutie služby HW Repair je zakúpenie štandardnej technickej podpory od výrobcu hardvéru. Pri produktoch Cisco Systems tým získavate:

  • nárok na výmenu chybného dielu do niekoľkých hodín či pracovných dní od nahlásenia (podľa zvolenej úrovne SLA). Celý logistický proces zabezpečíme za vás a dobu reklamácie u výrobcu preklenieme našim náhradným dielom,
  • prístup na web Cisco, kde môžete sledovať vývoj tiketov zadaných na technicko-asistenčné centrum Cisco a priebeh vybavovania reklamácie,
  • možnosť sťahovania aktuálneho operačného systému Cisco IOS.
Označenie SLADoba opravy pre prioritu P1/P2/P3Dostupnosť služby
Platinum 4h/8h/NBD 24x7 / 8x5
Gold 6h/8h/10h 24x7 /8x5
Silver 8h/10h/NBD 24x7 / 8x5
Enhanced NBD/2BD/3BD 8x5
Standard* 5BD/5BD/5BD 8x5

SLA, podľa ktorej prebieha riešenie hardvérových porúch, sa odvíja od toho, akú prioritu zákazník poruche pridelí:

P1 - Sieť je úplne nefunkčná, čo má kritický vplyv na prevádzku firmy. Nie je dostupné žiadne náhradné riešenie.
P2 - Funkčnosť siete je významne znížená, čo podstatne ovplyvňuje prevádzku firmy. Je dostupné náhradné riešenie.
P3 - Funkčnosť siete je zachovaná a väčšina dôležitých funkcií funguje, ale výkon siete je znížený.

Poznámka:
8x5 = pondelok až piatok od 9h do 17h
24x7 = každý deň v týždni/24 hodín denne
NBD = do konca nasledujúceho pracovného dňa
BD = pracovný deň od 9h do 17h
* bez ALEF technika on-site