Inovujte s ALEFom - 0% úrok na 3 roky

Miroslava Kolníková

Finance & Sales

miroslava.kolnikova@alef.com

ALEF pomáha partnerom rásť cez leasingovú spoluprácu s 3.stranou, ktorá má za cieľ podporiť inovácie a implementáciu nových technológii na zvýšenie vašej konkurencieschopnosti.

 Základné informácie:

  • Financovanie cez CISCO Capital Financing
  • Nákup od 15 000€ bez DPH
  • Garantovaný úrok 0% na dobu 36 mesiacov
  • Financovanie je možné využiť na nákup hardware, software a služieb
  • PLATNÉ do 27.7. 2019

Prečo využiť CISCO financovanie?

  • zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • časovo limitovaná možnosť inovácie technológie
  • flexibilná forma spolupráce s možnosťou kombinácie leasingu
  EasyLease Standard Commercial EasyPay
Investícia, EUR od 15 000 do 250 000 od 250 000 do 2mil od 150 000 do 10mil
Trvanie leasingu 36 mesiacov 36 / 48 / 60 mesiacov 36 mesiacov
Technológia VŠETKY CISCO technológie - HW, SW, služby
Minimum Cisco Spend 70 % celkovej ceny 70 % celkovej ceny 90 % celkovej ceny
Ostatné požiadavky investície 10% Cisco HW 70% Cisco & Strategic Alliance HW 70% Cisco HW
Maximum non Cisco Spend 30% non-Cisco 30% non-Cisco 30% non-Cisco

Možnosť využiť financovanie je PLATNÉ do 27.7. 2019