Inovujte s NetApp ONTAP 9.3

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

V prvej polovici októbra predstavila spoločnosť NetApp najnovšiu verziu operačného systému ONTAP 9.3, ktorá obsahuje množstvo podstatných vylepšení.

Inovácie prinášajú najmä zvýšenie výkonu, zlepšenie efektivity ukladania dát a rozširovanie bezpečnosti spolu so zameraním na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.

Zvýšený výkon

ONTAP 9.3 poskytuje o 40% vyšší výkon ako predchádzajúca verzia ONTAP, kde presná úroveň zlepšenia závisí od záťaže systému. Najsignifikantnejšie vylepšenie zaznamenáva iSCSI pripojenie. Voľne prístupný upgrade jednoducho sprístupní vyšší výkon pre existujúce zákaznícke systémy prostredníctvom optimalizácie softwarového vybavenia a paralelizácie vstupno-výstupných operácií pri nižších dobách odozvy.

Na dôvažok ONTAP 9.3 prináša aj vylepšenie procesu riadenia kvality (QoS) s implementáciou adaptívneho QoS. Administrátor storage systému má teraz k dispozícii predpripravené šablóny pre špecifické aplikácie s preddefinovanými (alebo prispôsobenými) úrovňami, vrátane minimálnych a maximálnych hodnôt QoS. S adaptívnym riadením QoS, sú zdroje systému dynamicky prideľované v závislosti od využívanej kapacity tak, aby bola zabezpečená konzistentná úroveň výkonu. Výsledkom je poskytovanie dostatočného výkonu kritickým aplikáciám, zatiaľ čo ostatné aplikácie majú prerozdeľovaný zvyšný výkon, ktorý môže byť aj vyšší ako je definovaná hodnota podľa ich QoS.

Vylepšená efektívnosť

ONTAP 9.3 ponúka vylepšenie efektivity ukladania dát až do 30% a to optimalizáciou procesu deduplikácie. V súčasnosti je najväčšie zlepšenie dosahované pri AFF systémoch so zapnutou inline deduplikáciou, kompresiou a kompaktáciou dát (čo sú prednastavené možnosti pre nové volumy). Ďalším prínosom je, že storage systém vykonáva automaticky na pozadí dynamickú deduplikáciu dát bez dopadu na výkon systému, ktorá môže znamenať uvoľnenie dodatočného diskového priestoru.

Funkcionalita MetroCluster sa stáva jednoduchšou a viac efektívnou v ONTAP 9.3, s limitovanou edíciou MetroCluster-IP. MCC-IP predstavuje ušetrenie 10% kapitálových investícií a 15% operatívnych nákladov odstránením potreby FC-SAS bridge zariadenia a oddelením prepájačov medzi vzdialenými časťami klastra.

Rozšírenie bezpečnosti a zhody s legislatívnymi požiadavkami

ONTAP 9.3 poskytuje nové možnosti v oblasti enkrypcie dát, autentifikácie používateľov a zhody s legislatívnymi požiadavkami. Už dlhú dobu ONTAP poskytuje enkrypciu dát na úrovni diskov, ale aj volumov (prostredníctvom NVE – NetApp Volume Encryption, ktorá je dostupná od verzie ONTAP 9.1). ONTAP 9.3 prináša externý management enkrypčných kľúčov prostredníctvom štandardného protokolu pre výmenu kľúčov (KMIP) pre NVE, čím umožňuje používateľom vybrať si z množstva dostupných aplikácií pre management kľúčov.

Používatelia ONTAP 9.3 s NVE a KMIP majú možnosti:

  • centralizovať management enkrypčných kľúčov pre tisícky volumov v niekoľkých klastroch
  • manažovať iné riešenia pre enkrypciu podporujúce KMIP s jedným riešením
  • oddeliť činnosť administrátora enkrypčných kľúčov od činnosti storage administrátora
  • dosiahnuť vyššiu úroveň FIPS certifikácie, vrátane FIPS 140-2 Level 3 KMIP riešení pre aplikácie, ktoré vyžadujú zhodu s legislatívnymi požiadavkami so štatutárnou retenciou a retenciou založenou na udalostiach.

ONTAP 9.3 teraz poskytuje multi-faktorovú autentifikáciu (MFA) pre administratívny prístup do NetApp OnCommand System Manager a Unified Manager. ONTAP 9.3 používa priemyselný štandard  SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) na autorizáciu používateľov. Prístup cez príkazový riadok (SSH pripojenie) je rovnako chránený dvojfaktorovou autorizáciou.

Dostupnosť ONTAP 9.3

Updaty NetApp ONTAP operačného systému vychádzajú každých 6 mesiacov. Najnovšia verzia ONTAP 9.3 je k dispozícii od novembra 2017. Stiahnutie je voľné a nedisruptívny upgrade  je k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ktorí majú platnú dohodu o podpore pre AFF a FAS diskové polia. ONTAP oslavuje 25. výročie a v súčasnosti je v pozícii svetovej jednotky storage operačných systémov, čo je hlavným dôvodom prečo je NetApp vo svetovom rebríčku TOP 5 najrýchlejšie rastúcich dodávateľov ALL-Flash riešení ako aj v TOP 5 najrýchlejšie rastúcich dodávateľov SAN riešení.