IoT - Internet vecí

Radim Mutina

Senior System Engineer IoT

radim.mutina@alef.com

IoT (Internet of things),  je čoraz skloňovanejším pojmom. Vďaka IoT dokážeme mnohé veci vyriešiť efektívnejšie, inteligentnejšie a hlavne automaticky.

Smart Industry/IoT

 • M2M Aplikácie
 • Kvalita ovzdušia
 • Monitoring teploty, vibrácií, prediktívna údržba
 • Monitorovanie koncentrácií plynov, kvapalných látok
 • Lokalizácia vo vnútorných priestoroch

Smart Environment

 • Detekcia lesných požiarov
 • Kvalita ovzdušia
 • Sledovanie teploty, vlhkosti, výšky snehovej pokrývky

Smart Cities

 • smart parking
 • hlukové mestské mapy
 • monitoring kvality ovzdušia
 • smart lighting
 • smart odpadové hospodárstvo
 • analytika dopravy

Smart Agriculture/Farming

 • Monitorovanie vlhkosti  a teploty pôdy v roznych hĺbkach
 • Monitorovanie meteorologických parametrov
 • Monitorovanie prostredia v skleníkoch
 • Lokalizácia zvierat
 • Sledovanie úrovni toxických plynov
 • vyhodnocovanie parametrov prostredia fariem s chovom zvierat
 • monitorovanie teplôt

Smart Water

 • Monitoring zdrojov pitnej vody
 • Monitoring znečistenia v riekach a jazerách
 • Monitorovanie kvality vody v chovných rybníkoch
 • Monitorovanie presakov nádrží ropných látok do povrchových a spodných vôd

 

IoT Technologický Stack

 • Device hardware

Zariadenie, ktoré tvorí „vec“ v Internete vecí. Slúži ako rozhranie medzi reálnym a digitálnym svetom.

 •  Device Software

Súčasť, ktorá robí z hardvéru „smart zariadenie“.  Zabezpečuje získanie dát zo senzorov, ich spracovanie a odoslanie do Cloud platformy.

 • Communications

Zariadenie môže komunikovať s okolitým svetom rôznymi spôsobmi. Do siete môže byť pripojené prostredníctvom LAN siete, ale aj širokou škálou bezdrôtových technológií.

 • Cloud Platform

Cloud platforma je chrbticou vášho IoT riešenia. Je to miesto, kde sa ukladajú dáta, realizuje sa analýza dát.

 • Cloud Applications

Časť riešenia, ktorá poskytuje prístup k dátam obvykle v podobe web/mobilných aplikácií, k výstupom z analytiky. Tiež je tu obvykle k dispozícii management IoT zariadení.

V prípade záujmu o túto technológiu alebo konzultáciu sa nám ozvite na