Audit kybernetickej bezpečnosti

Ondrej Kis

Product Manager - Security

ondrej.kis@alef.com

Bezpečnostné útoky sú skutočné a zamorenie vášho IT prostredia škodlivým malware je všadeprítomné o čom mnohí nevedia. Overte si, že na boj so sofistikovanými bezpečnostnými nástrahami kyberpriestoru existujú riešenia, ktoré skutočne fungujú.

Ak viete o existujúcom bezpečnostnom probléme, môžete ho riešiť a odstrániť. Nechajte si zistiť aktuálny stav vašej siete. Spoločnosť ALEF vám to umožní v priebehu dvoch týždňov.

Pomocou Cisco zariadení vám ukážeme akým konkrétnym hrozbám a reálnym útokom bola vystavená vaša sieť. Pokročilými metódami vieme zmonitorovať a odhaliť existujúce infiltrácie v sieti, ktoré ostali skryté pred inými technológiami. Výstupom neinvazívneho nasadenia našich zariadení sú tri sumárne reporty zamerané na útoky, malware a sieťovú bezpečnosť. 

Využite našu službu za symbolický poplatok 100 EUR a získajte pravdivý obraz o vašej bezpečnosti.

Ako to prebieha?

  • V dohodnutom termíne nás technik zapojí naše zariadenie do vašej siete na monitorovací port ( SPAN) a vykoná potrebnú konfiguráciu nášho zariadenia.
  • Po uplynutí dohodnutej doby testovania obvykle do 14 dní  sa pozbierané údaje zosumarizujú do troch samostatných reportov.
  • Následne vám navrhneme možné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
Objednávka

po vyplnení objednávky budete kontaktovaní našim obchodným oddelením