Audit kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostné útoky sú skutočné a zamorenie vášho IT prostredia škodlivým malware je všadeprítomné o čom mnohí nevedia. Overte si, že na boj so sofistikovanými bezpečnostnými nástrahami kyberpriestoru existujú riešenia, ktoré skutočne fungujú.

Ak viete o existujúcom bezpečnostnom probléme, môžete ho riešiť a odstrániť. Nechajte si zistiť aktuálny stav vašej siete. Spoločnosť ALEF vám to umožní v priebehu dvoch týždňov.

Pomocou Cisco zariadení vám ukážeme akým konkrétnym hrozbám a reálnym útokom bola vystavená vaša sieť. Pokročilými metódami vieme zmonitorovať a odhaliť existujúce infiltrácie v sieti, ktoré ostali skryté pred inými technológiami. Výstupom neinvazívneho nasadenia našich zariadení sú tri sumárne reporty zamerané na útoky, malware a sieťovú bezpečnosť. 

Využite našu službu za symbolický poplatok 100 EUR a získajte pravdivý obraz o vašej bezpečnosti.

Ako to prebieha?

  • V dohodnutom termíne nás technik zapojí naše zariadenie do vašej siete na monitorovací port ( SPAN) a vykoná potrebnú konfiguráciu nášho zariadenia.
  • Po uplynutí dohodnutej doby testovania obvykle do 14 dní  sa pozbierané údaje zosumarizujú do troch samostatných reportov.
  • Následne vám navrhneme možné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
Objednávka

po vyplnení objednávky budete kontaktovaní našim obchodným oddelením

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.