Radim Mutina

Radim Mutina

Senior System Engineer IoT
Expertné centrum

+421 2 49203846

Libelium - Smart Poľnohospodárstvo je budúcnosť

Radim Mutina

Senior System Engineer IoT

radim.mutina@alef.com

Nový Libelium Smart Agriculture Xtreme Sensor Node poskytuje maximálnu presnosť pri monitorovaní plodín

Nové senzory

Odpoveď na rastúci dopyt po presnosti na trhu smart poľnohospodárskych zariadení prináša Libelium. Predstavuje novú verziu Smart Agriculture senzorov, ktorá prináša vylepšené stanovenie maximálnej presnosti pri monitorovaní plodín. Nové zariadenie Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme obsahuje špičkové snímače výkonu na trhu aj pre najnáročnejšie aplikácie v teréne, ako sú napr. vinice, ovocné sady či pestovanie v skleníkoch.

Nové riešenie obsahuje 19 senzorov od najprestížnejších a najspoľahlivejších výrobcov poľnohospodárskych technológií ako Apogee, Decagon, Ecomatik a Gill Instruments. Táto integrácia umožňuje meranie rôznych parametrov súvisiacich s poveternostnými podmienkami, urovňami svetla a žiarenia, morfológiou pôdy, prítomnosťou hnojív, predchádzaním zamrznutiu, denným rastom rastlín a plodov a ďalšími environmentálnymi parametrami s cieľom zlepšiť kvalitu plodín a zabrániť stratám v úrode.

Prevencia proti škodám

Podľa nedávnej správy FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov), v rokoch 2005 až 2015 prírodné katastrofy spôsobili škody na poľnohospodárskej a živočíšnej produkcii vo výške 96 miliárd dolárov. Poveternostné katastrofy ako sú napríklad búrky alebo extrémne teploty, spôsobili straty vo výške 26,5 miliárd dolárov a biologické katastrofy, ako napríklad škodcovia a zamorenie, spôsobili stratu plodín vo výške 9,5 miliárd dolárov. V Ázii, kde je poľnohospodárstvo najviac ovplyvnené udalosťami, povodňami či búrkami, boli zaznamenané najvyššie straty.

Zlepšenie poľnohospodárskej produktivity si vyžaduje investície do inteligentných technológií IoT s presnejšími senzormi. To umožňuje poľnohospodárom získať údaje na lepšie riadenie rastu plodín, zabránenie stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo infikovanými škodcami a tým uľahčenie návratnosti investícií,“ hovorí David Gascón, spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Libelium.

Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme

Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme sensor obsahuje oveľa spoľahlivejšiu meteorologickú stanicu na meranie rýchlosti a smeru vetra pomocou ultrazvuku a zrážok pomocou optickej technológie. Obsahuje aj kompletnú sadu svetelných a radiačných senzorov, ako sú senzory na ultrafialové žiarenie, fotosynteticky aktívne žiarenie (PAR). Morfológiu pôdy a prítomnosť hnojív je možné analyzovať meraním elektrickej vodivosti, objemovým obsahom vody, potenciálom pôdnej vody a úrovňou kyslíka. Pre sledovanie teplôt a prevenciu pred zamrznutím nové zariadenie umožňuje zákazníkom pripojiť špeciálny snímač na Meranie bezkontaktnej teploty rastlín a plodov. Pre denné sledovanie rastu existuje set dendrometrov na kontrolu rastu kmeňa, stonky a plodu rastliny.

V posledných rokoch bola technológia spoločnosti Libelium využívaná v niekoľkých celosvetových projektoch, ktoré si uvedomili silu platformy IoT, ktorú spoločnosť ponúka inteligentnému poľnohospodárskemu trhu. Vinice, kakao, tabak, jahody, banány, kiwi, olivy, mladé lístky, kukurica či dokonca marihuana boli monitorované platformou Smart Agriculture IoT spoločnosti Libelium. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v projektoch inteligentného poľnohospodárstva publikovala spoločnosť Libelium bielu knihu , ktorá ponúka dôkladný rozbor, ako môžu bezdrôtové senzorové siete ovplyvniť zníženie strát plodín a zvýšiť produkciu.

Pre viac info alebo test ma kontakujte

KONTAKT

Nové senzory pre Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme - ZOZNAM

Výrobca a model

Merané parametre

Aplikovanie/Použitie

Apogee
SI-411

Bezkontaktné meranie povrchovej teploty

Meranie teploty v prístreškoch pre odhad obsahu vody, meranie teploty povrchu cesty na určenie podmienok namŕzania a meranie teploty zemského povrchu (pôda, vegetácia, voda, sneh) v štúdiách energetickej rovnováhy.

Apogee
SF-421

Teplota lístia a pukov kvetov

Odhady teploty lístia a pukov na poliach s plodinami, ovocných sadoch a vinohradoch. Teploty listov a pukov stanovené detektorom sa môžu použiť na varovanie pestovateľov na potenciálne poškodenie plodín mrazom.

Apogee
SO-411

Hladina kyslíka

Meranie O2 v laboratórnych experimentoch, monitorovanie plynného O2 vo vnútorných prostrediach pre kontrolu klímy, monitorovanie hladín O2 v kompostoch, monitorovanie redox potenciálu v pôde a stanovenie respiračnej miery meraním spotreby O2 v uzavretých komorách alebo meraním O2 gradientov v pôde / poréznych materiáloch.

Apogee
SU-100

Ultrafialové žiarenie

Meranie ultrafialového žiarenia vo vonkajších prostrediach, laboratórne použitie s umelými zdrojmi svetla (napríklad germicídne lampy) a monitorovanie filtračnej schopnosti a stability rôznych materiálov.

Apogee
SQ-110

Fotosynteticky aktívna radiácia (PAR)

PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density – Hustota toku fotosyntetických fotónov), meranie vo vonkajších priestoroch ako sú aj napr. prístrešky. Množstvo senzorov sa využíva aj  na meranie PAR (Fotosyntetická aktívna radiácia)/PPFD vo vodnom prostredí, vrátane akvárií s morskou vodou, kde rastú koraly.

Apogee
SP-510

Krátkovlnná radiácia

Meranie krátkovlnnej radiácie v poľnohospodárskych, ekologických a hydrometeorologických monitorovacích sietiach. Senzory sa využívajú aj na optimalizáciu fotovoltických systémov.  

Decagon
GS3

Elektrická vodivosť, objemový obsah vody a teplota pôdy

Pri zalievaní pôdy a bezpôdovom pestovaní, udržiavanie dobrého kontaktu s pôdou, kompenzácia vzduchových bublín v substráte. Monitoring skleníkového substrátu. Riadenie zavlažovania. Riadenie obsahu soli. Pohyb hnojiva. Modelovanie procesov, ktoré sú ovplyvniteľné teplotou

Decagon
5TE

Elektrická vodivosť, objemový obsah vody a teplota pôdy

Monitoring substrátu v skleníku. Riadenie zavlažovania. Riadenie množstva soli. Pohyb hnojiva. Modelovanie procesov, ktoré sú ovplyvniteľné teplotou.

Decagon
5TM

Teplota, objemový obsah vody v pôde

Rovnováha pôdnej vody, riadenie zavlažovania, modelovanie procesov, ktoré sú ovplyvniteľné teplotou.

Decagon
MPS-6

Potenciál pôdnej vody

Monitorovanie a kontrola zavlažovania. Monitorovanie potenciálu vody vo vadóznych oblastiach. Stres plodín. Štúdie o splaškových vodách. Dostupnosť vody pre rastliny

Decagon
VP-4

Tlak pary, vlhkosť, teplota a atmosférický tlak v pôde a vo vzduchu

Monitorovanie skleníkov a prístreškov. Referenčné výpočty evapotranspirácie. Rutinné monitorovanie počasia. Monitorovanie vlhkosti budovy. Odstraňovanie plesní. Modelovacie procesy, ktoré sú ovplyvnené tlakom pary alebo vlhkosťou.

Decagon
Phytos-31

Vlhkosť lístia

Rozhodnutia o použití fungicídov pri pestovanie plodín. Predpovedanie chorôb alebo infekcií plodín.

Ecomatik
DC2

Priemer kmeňa

Monitorovanie procesu rastu rastlín. Preskúmanie vplyvu environmentálnych faktorov na rast rastlín. Presné určenie začiatku a konca vegetačného obdobia.

Ecomatik
DD-S

Priemer kmeňa

Monitorovanie procesu rastu rastlín. Preskúmanie vplyvu environmentálnych faktorov na rast rastlín. Presné určenie začiatku a konca vegetačného obdobia.

Ecomatik
DF

Priemer ovocia

Monitorovanie procesu rastu rastlín. Preskúmanie vplyvu environmentálnych faktorov na rast rastlín. Presné určenie začiatku a konca vegetačného obdobia..

Bosch
BME280

Teplota, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu

Monitorovanie počasia. Kontrola vykurovania, ventilácie, klimatizácie v skleníkoch.

AMS (taos)
TSL2561

Luxy

Detekcia intenzity svetla pre umelé osvetleie

Maxbotix
MB7040

Ultrazvuk

Meranie hladiny v nádržiach.

Gill Instruments
GMX-240

Rýchlosť vetra, smer a zrážky

Monitoring meteo parametrov