Microsoft promo - Získajte kredit zdarma do Azure alebo M365

Miroslav Ardon

Microsoft BDM

miroslav.ardon@alef.com

Pre všetkých nových partnerov, ktorý by chceli nakupovať Microsoft licencie v programe CSP cez ALEF Distribution SK, ponúkame kredit zadarmo na Azure alebo M365. Stačí si vytvoriť registráciu v našom partnerskom portále cez ktorý je jednoduché spraviť objednávku a začať používať licencie MS do pár minút.

 • Získajte: 150 € kredit na Microsoft 365 licencie alebo kredit 300 € do Azure
 • Platnosť akcie – od 18.1.2021 do 28.2.2021
 • Platnosť kreditu do 31.8. 2021

Čo je CSP platforma a aké sú výhody?

 • Program, ktorý umožňuje rýchle poskytovanie cloudových služieb v mesačnom alebo ročnom platobnom modeli
 • Obchodný model: Microsoft - CSP Distribútor - Predajca - koncový užívateľ
 • Predplatné: Microsoft 365 (bývalé O365), Dynamics CRM a AX, EMS, Windows 10 Enterprise Upgrade, Azure. Predplatné sa delí na:
  • Licensed based (Microsoft 365 a individuálne plány služieb od M365, EMS, Intune, Windows 10, Azure Active Directory, Azure Rights Management) platba vopred za zakúpené licencie
  • Usage based (platforma Azure) - v tomto prípade sa platí za služby použité v predchádzajúcom mesiaci
  • Dodací model: prostredníctvom platformy ALEF CSP
  • Fakturácia: jedna faktúra za mesiac za všetky predplatné objednané do jedného mesiaca

Neváhajte nás kontaktovať, kde vám radi na online stretnutí vysvetlíme ako funguje CSP platforma

 kontaktujte nás